Dull daySeg dag

This day actually started good. Woke up early, ate breakfast, cleaned up the apartment, ran some good kilometers, did all my laundry and ate lunch. Finished all this before 1:00 p.m. But the next 7 hours (until now) I haven’t done anything. Unbelievable that so much time can be spent on doing nothing.

Now I’m trying to be somewhat more productive by updating this site. This must be the definition of a self-fullfilling task. Even though I don’t have any info to update with, I update with this non-existing info and have thus been productive by fullfilling the task to update.

Dan började egentligen helt okej. Vaknade tidigt, käkade frukost, städade lägenheten, gick ut och sprang en runda, tvättade all tvätt och åt lunch. Klockan var då inte mer än halv ett. På de senaste 7 timmarna har det däremot inte hänt någonting. Otroligt att det kan gå så mycket tid till att inte göra någonting.

Nu sitter jag alltså och försöker vara lite produktiv genom att uppdatera här. Snacka om självuppfyllande ändamål. Fast jag inte har någonting egentligen att uppdatera med, så uppdaterar jag med det icke-existerande och har på så sätt gjort mig lite produktiv genom att faktiskt uppdatera.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.