Metro JetsCentrumhets

Have been writing pretty much about Magnus Uggla lately. He is, as I mentioned a couple of times before, one of my all time favorites (along with Queen, Beatles, Iron Maiden, Rainbow and a couple of others). And nowadays it’s like we almost know each other.

But, I never been that super intrested in my idols, you know, learning all about their cousins, birthdays and so on. Just enjoyed the music a lot!

Thus, recently I got a big suprise when I found out that a few of Mankan’s most famous songs actually are cover songs, with his own lyrics. Not that it matters at all, the songs are still as great as ever before, and now I found a new musician to check out. Nick Gilder from Canada.

So, here is Nick Gilder’s “Metro Jets”, in Sweden much more famous as “Centrumhets” with Magnus Uggla. The live version of the later is from a tour in 1989. Really good version, and his jokes during the middle of the song is fantastic. And pretty much impossible to translate into english… And, I actually visited this very tour, 10 years old then, together with two friends and my dad. Do I have to tell that it was a great experience? 🙂


Har ju varit en hel del om Magnus Uggla nu på senaste. Han har som jag nämnt flera gånger länge varit en av mina största idoler (tillsammans med Queen, Beatles, Iron Maiden, Rainbow och ett gäng till). Och numera är vi ju nästan så gott som polare.

Däremot så har jag väl aldrig varit sådär nördigt intresserad av mina idoler, lärt mig deras kusiner, när dom fyller år och sånt. Utan mest lyssnat och älskat musiken.

Därför kom det häromdagen som en total överraskning för mig att en del av Mankans mest kända låtar faktiskt är covers med egna texter på. Inte för att det gör någonting, låtarna är ju fortfarande lika bra, och dessutom har jag fått en ny artist att hålla koll på. Kanadensaren Nick Gilder.

Så här får ni alltså Nick Gilder’s “Metro Jets”, här i Sverige förmodligen mer känd som “Centrumhets” med Magnus Uggla. Live-versionen är för övrigt från turnén med skivan “35-åringen” 1989. Riktigt bra, mellansnacket i allsångspartiet är helt obetalbart. Var för övrigt själv och såg turnén, 10 år gammal, tillsammans med pappa och två kompisar. Onödigt att påpeka att det vara en stor upplevelse? 🙂


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.