*Sigh**Suck*

In swedish newspaper SvD today there was another article from those (assorted media associations) who works for more control and enforcement of the internet. There are a lot of things to discuss in this article, everything from plain errors to very biased interpretation of the world we are living in. I will here discuss the most precious points:

” Does Annie Lööf, the minister for enterprise, think that Sweden’s creative sector should have the same conditions of competition as any other sectors, and as their colleagues around Europe? And what are you then prepared to do to create those conditions for a digital market without any illegal participants?”

The should be, what are you prepared to do? What have you done that last ten years, to offer any alternatives to illegal downloading?

“Does Lena Adelsohn-Liljeroth, minister of culture, that swedish creators of culture/media deserve to be treated as proffesional workers and that it should be possible to make their living by doing this in Sweden, also in the future?”

Exactly what are we talking about here? According to another article in DN (december 12:th 2009), have at least the musicans income between 2000 and 2008 increased with about 35%. The record companies have of course decreased their income from albums, who maybe aren’t as important for this as the artists themself?

So, is it harder to make your living working with those creative proffesions today, compared to 10 years ago? As long as we don’t know, we should definitly not create any new laws which limit the freedom of the internet. I SvD idag så finns ytterligare ett debatt-inlägg från diverse övervakningsbeivrare. Är ni intresserade av exakt vilka det är den här gången finns deras namn i slutet av debatt-artikeln. Det finns mycket att invända mot i den artikeln, allt från rena faktafel till väldigt ensidiga tolkningar av världen. Jag tänkte plocka ut det allra viktigaste:

” Tycker näringsminister Annie Lööf att Sverige kreativa sektor är värd samma konkurrensförutsättningar som andra branscher och som våra kollegor ute i Europa? Vad är du i så fall beredd att göra för att skapa förutsättningar för en digital marknad i Sverige utan illegala aktörer?”

Frågan borde istället vara, vad är ni själva beredda att göra? Vad har ni gjort de senaste tio åren för att erbjuda alternativ till den illegala nedladdningen?

“Tycker kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth att svenska kulturskapare förtjänar att behandlas som professionella yrkesutövare och att det ska kunna gå att leva på sitt skapande som kulturarbetare i Sverige även i framtiden?”

Exakt vad menas här? Enligt en artikel från DN (12:e december 2009), så har musikartisternas inkomster mellan 2000 och 2008 ökat med 35%. Skivbolagen har haft det tuffare, men ska kanske inte räknas som kulturarbetare på samma sätt 🙂

Så frågan är alltså, är det verkligen svårare att försörja sig som någon form kulturarbetare idag än för 10 år sen? Verkar ju inte finnas något som tyder på det. Och så länge det är så verkar det helt vansinnigt att jobba emot ett fritt internet.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.