The greatest drum joke ever told Världens bästa trummis-historia

This is based on a true story. However, names and places have been changed to protect the guilty.

A couple of years ago, about 15 000 drummers from all over the world met at a big convention in Hamburg, Germany. Among a lot of less important activities, the main purpose with this convention was to once and for all prove that drummers aren’t so weak-minded as everyone always tells them. Or joke about all the time. For example, I guess most drummers are pretty fed up with jokes like:

– What happened when the bass player forgot the keys inside his car and locked the doors?
– It took almost two hours before they found someone who could open the car so the drummer could come out too.

And similar. But this convention should end those stories.

Terry Bozzio had been choosen to hold this very important activity. So on the last day of the convention, all the 15 000 drummers gathered in a big hall. Terry Bozzio walked up on the stage, accomponied by cheers and applause. He bows to the audience and says in his microphone:

– You know why you are here tonight?
– YEEEEEEEEEEEEEESSSSS, roars the crowd.
– That’s a good start, Terry says and continued:
– We shall now, once and for all, prove that drummers aren’t stupid. And for this, I will need one voluntery. Do we have any voluntery in the audience tonight?

15 000 pairs of  arms are raised towards the roof, accompanied by more roaring. Terry looks around for a while, and finally he points at a guy close to the stage, wearing a Rush t-shirt. The security guards escort the guy to the stage.

– Welcome, Terry says. You will help us to succeed with this experiment. What’s your name?
– My name is Tom,
he answers.
– Ok Tom, this is really simple. I will ask you a question. If you can answer this question, we consider it proven that drummers aren’t as stupid as everyone think. Do you understand?
– No problem,
Tom answer back.
– Tom, how much is 27 times 4?

Suddenly everyone in the hall becomes very silent and people start to look really anxcious. But not Tom. He looks really confident and answer with a smile:

– Fourteen. 

It would be possible to hear when a pin hits the floor. But soon some starts chant, very candenced:

– ONE MORE CHANCE, ONCE MORE CHANCE! 

More people join the chanting, and soon everyone in the hall are screaming at the top of their voices:

– Yeah, Terry says. I think that was a too difficult question. You will have a somewhat easier question, which still will prove what this is about. Tom, what is 24 divided by 3?

Tom doesn’t need much time to think and answers:

– Fourteen. 

As if you switched the light off, it becomes very silent again. But this time the chanting starts almost immediately.

– ONE MORE CHANCE, ONE MORE CHANCE!

Terry looks a little bit confused, but finally he seems to decide that this might be a good idea.

– Tom, you will have one more chance. I mean, we are not supposed to be rocket scientists. So, the final question is: What is 2 times 7?

This time, Tom needs to think for a while before he answers. But then he says:

– Fourteen.

Terry smiles and looks relieved. He won. Hands are raised towards the roof again, and almost at the same time, everyone in the audience starts to chant:

– ONE MORE CHANCE, ONE MORE CHANCE!

#Best drum jokes

Detta är baserat på en sann händelse. Dock är alla namn och annat fingerade för att skydda vissa personers privatliv.

För några år sen samlades ca 15 000 trumslagare från hela världen på ett stort konvent i Hamburg i Tyskland. Bland många mindre viktiga aktiviteter, så var huvudsyftet med detta konvent att en gång för alla bevisa att trummisar inte är så dumma som alla tror. Eller skämtar om hela tiden. Skulle tro att de flesta trummisar är trötta på skämt i stil med:

– Vad hände när basisten råkade låsa in sina bilnycklar i bilen?
– Det tog nästan två timmar innan dom fick fatt på en mekaniker som kunde öppna så att trummisen kom ut.

Och liknande. Men det skulle alltså vara slut med det nu.

Utsedd samordna detta var Terry Bozzio. Så sista dagen på konventen samlades alla 15 000 trummisar i en stor hall. Terry Bozzio beträder scenen till jubel och applåder.  Han bockar, bugar och tackar och säger i sin mikrofon:

– Ni vet väl varför ni är här ikväll?
– JAAAAAAAA,
vrålar publiken.
– Det är en bra början,
sa Terry och fortsatte sen:
– Vi ska nu slutgiltligen bevisa för alla och envar att trummisar inte är korkade. Och för detta behöver jag hjälp av någon från publiken. Har vi några frivilliga?

Femton tusen par armar sträcker sig omedelbart mot taket, ackompanjerat av ännu mer jubel. Terry tittar sig omkring en stund och pekar till slut på en kille nära scenen med en Rush-tröja. Vakterna hjälper killen att komma upp på scen.

– Välkommen! säger Terry.  Du ska nu alltså hjälpa oss igenom detta experiment. Vad heter du för något?
– Jag heter Tom,
svarar killen.
– Okej Tom, det hela är mycket enkelt. Jag kommer att ställa en fråga. Svarar du rätt på den, så har vi därmed bevisat att trummisar inte är så dumma som folk tror. Förstår du?
– Inga problem,
svarar Tom.
– Tom, hur mycket är 27 gånger 4?

Nu blir det plötsligt stilla i lokalen och åskådarna börjar titta oroligt på varandra. Men Tom ler självsäkert och svarar:

– Fjorton. 

Man skulle kunna höra en knappnål falla. Men så börjar någon, mycket taktfast såklart, att skandera:

– EN CHANS TILL, EN CHANS TILL!

Fler och fler hänger på och till slut är nog alla med och ropar.

– Hm, det kanske var en onödigt svår fråga, säger Terry. Vi tar en lite lättare, som ändå kommer att bevisa det vi är ute efter. Tom, vad är 24 delat med 3?

Tom behöver inte mycket betänketid utan svarar nästan omedelbart:

– Fjorton. 

Precis som om man vridit om en strömbrytare blir det helt tyst igen. Men den här gången kommer ropen mycket fortare.

– EN CHANS TILL, EN CHANS TILL!

Terry ser lite rådvill utan, men verkar till slut bestämma sig för att det nog är vad som ska ske.

– Tom, du får en chans till. Det är ju ändå inga månraketer vi förväntas kunna bygga. Så frågan är: Vad är 2 gånger 7?

Tom ser nu lite fundersam ut, men svarar till slut:

– Fjorton. 

Terry ser sig segervisst omkring och ser hur händer sträcker sig mot taket. Och så börjar alla ropa nästan samtidigt:

– EN CHANS TILL, EN CHANS TILL! 

You may also like...

3 Responses

  1. October 15, 2011

    […] It might not be unfair to suggest that my view of drummers is somewhat complicated.. But I guess that it is as with women, “can’t live with them, can’t live without them”. Even though it’s easier to tell jokes about drummers, they are not that huffish in general. […]

  2. October 27, 2011

    […] is to have something to update with. Today it will be another great drum joke. Not as great as this, but still […]

  3. September 10, 2012

    […] = twenty eight Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting. Barbeque season starts now! Language/SpråkEnglishSvenskaFollow on Most popular posts 1. The greatest drum joke ever told […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.