To link or not to link…Länka eller inte länka…

That’s the question. Read today in Techspot.com that three french “pirates” might face 5 years each in jail, and a fine of 500 000 euro.

Then we must ask ourself: Where is the limit for what’s legal and what’s not legal to link to? Google is only one “level” away from those links that are so illegal.

I afraid that the answer to this question is: It depends on how much money and resources the suitor have.

Ja, det är frågan. Läser idag i PC för alla att tre franska “pirater” riskerar fem års fängelse och några miljoner i böter för att ha drivit en fildelningssida.

Man måste då fråga sig: Var går gränsen för vad som är olagligt att länka till? Google är ju så att säga bara ett steg bort från dessa länkar som tydligen är olagliga.

Det ligger obehagligt nära till hands att tro att det har med pengar än lagar att göra.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.