Blog fallowBlogg-stiljté

This is a classic post which usually appear on all blogs, sooner or later. Usually sooner. Some variation on the theme “Sorry, haven’t updated for a while”.

In this case there are absolutely no excuse, except from pure laziness. Not that there have been much to write about some of those days, but such matters haven’t stopped me before 🙂

But now there are some things to write about. Yesterday for example, I did the first interview about Light scares. Will be published on MayTheRockBeWithYou.com soon. If I haven’t said anything inappropriate of course.

And more than that, we started to record EP #2 this weekend. One song of four is more or less finished, the others not as complete. Hopefully it will be available out there in a month or so.

Finally, to use another cliché, this time in the category “A band who are recording new music”:

This will be the best pieces of music that we have ever done

Will be intresting to judge that with the hindsight of history 🙂 Det här är väl ett klassiskt inlägg som förr eller senare dyker upp på alla bloggar. Oftast förr. Någon variant på “Sorry, har inte uppdaterat på ett tag”.

I det här fallet finns absolut ingen ursäkt mer än ren lättja. Inte för att det har funnits jättemycket att skriva om, men det är ju inget som har hindrat tidigare uppdateringar 🙂

Fast något litet hade jag ju kunnat skriva. Har t ex gjort första intervjuen angående Light scares, kommer publiceras på MayTheRockBeWithYou.com inom kort. Om jag inte sagt något opassande.

Dessutom började vi spela in nästa EP nu i helgen. En låt av fyra är i princip färdiginspelad, de andra befinner sig i lite mer varierande skick av färdigställande. Förhoppningsvis kommer allt finnas tillgängligt om någon månad.

Och för att dra till med en annan klyscha, den här gången i kategorin “band som spelar in nytt material”:
Det här kommer att bli det bästa vi någonsin har gjort

Sen återstår att se hur det uttalandet står sig med historiens efterklokhet 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.