Good ideasBra idéer

Just read about some really good ideas. All of them from Mikael Karlsson on the swedish society for conservation of the Nature. Even though you believe in the “global warming” thing or not, I’m pretty sure that most people deep in their minds realize that our (the western world) lifestyle isn’t sustainable in a long term.

However, there are some very basic human psycological behaviours to consider. People have in general very hard to grasp things that are far away, or things they can’t see or have imagined. Most of us will probably feel more concerned when your neighbours dog have been hit by a car, than if they read about a train accident in India with hundreds of victims.

And that’s how we are, so it must be kept in mind when trying to change our behaviour. It might not have been that enjoyable to buy a bigger LCD TV to your bedroom if you first had to see a convincing documentry about how important minerals are extract from mines in Africa, with horrible conditions for the labours. Or if you had take care of the 1500 kg loom-state goods which are needed to build one single laptop.

Anyway, back to Mikael Karlsson and his ideas. He suggest that the government should subsidize repairs of electronic devices. Several cell phones are thrown away because of very simple defects, such as loose charge jacks, broken microphones or volume buttons which doesn’t work. But since it’s pretty expensive to repair, and new phones are cheap, people often buy a new phone instead.

And this maybe should be they way to go for other products as well. I worked as a bicycle mechanian for some while some years ago. It was pretty common that the people prefered to buy a new bike instead of repairing their old, if the suggested repairing cost became a little higher than 50-100 euro. You maybe didn’t get a bike as good as your old one. But since the bikes where so cheap, people didn’t seem to care. You can always buy a new one if it break down. Because they are so cheap… Well, I guess you get my point.

Except for those subsidizes, Mikael also suggest some kind of deposit fee for such products. In Sweden, we have this for several cans and bottles. When you buy, for example, a can with soda, you pay an extra 0.1 euro, which you get in back when you return the bottle to the recycling station. One problem with eletronic devices today is that way to few of them are recycled. 1% of all cell phones for example. Where the rest of them are, no one really knows. A lot of them are probably forgotten in drawers, but alot of them also probably thrown away with the other garbage.

So, imagine that you, just as with our cans and bottles, had a deposit fee on cell phones. 100 euro per phone. Peoples tendency to bring the phones to the recycling stations would most likely increase enormously! And no one would really loose any money on this, a true win-win situation.

Well, that’s all for today, but I will write more on this subject for sure.

Ny Teknik #1, Ny Teknik #2, Ny Teknik #3Läste om en, eller egentligen flera, mycket bra idéer häromdagen. Alla från Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen. Oavsett om man tror på “klimathotet” eller ej, så inser nog de allra flesta i alla fall någonstans att vår livsstil inte är hållbar i det långa loppet.

Däremot så finns det en del mycket grundläggande mänskliga psykologiska faktorer att överbrygga här. Man har liksom svårt att ta någonting riktigt på allvar om det är för långt borta, eller om det inte går att se. Många skulle säkert bli mer berörda om grannens hund blir påkörd av en bil än en tågolycka i Indien med hundra döda människor.

Och det är så det är, det är bara att acceptera att människor fungerar på det sättet. Det kanske inte hade varit lika angenämt att köpa en större platt-TV till sovrummet om man först var tvungen att se en närgången dokumentär om hur mineralerna bryts under bedrövliga förhållandena i Afrika, eller de ca 1.5 ton råmaterial som går åt för att producera en enda laptop.

Men, tillbaka till Mikael Karlsson då. Han föreslår bland annat att vi ska införa ett slags rep-avdrag, d v s ett skatte-avdrag precis om ROT-och RUT, för att det ska bli billigare att reparera elektronik. Många mobiltelefoner slängs till exempel på grund av enkla fel, som att laddkontakten glappar, att mikrofonen har gått sönder, eller att volymknapparna inte fungerar. Men eftersom det är ganska dyrt att laga köper många hellre nytt.

Och kanske inte bara elektronik heller. Själv jobbade jag under några år som cykelmekaniker. Där såg jag hur det ofta inte behövdes speciellt mycket reparationer innan man helt plötsligt började närma sig kostnaden för att köpa en ny cykel. Kanske inte en riktigt lika bra cykel som den någon redan har. Men om man tänker att det ändå bara är att köpa en ny cykel efter ett par år, “dom är ju ändå så billiga”, så kanske det inte spelar så stor roll… Ja, ni förstår nog min poäng.

Förutom rep-avdraget så föreslås även ett pantsystem. Ett problem med gammal elektronik idag är att förtvivlat lite av den återvinns, ca 1% av alla mobiltelefoner till exempel. Var resten tar vägen är det inte riktigt någon som vet. Många ligger säkert kvar hemma i folks byrålådor, men många hamnar säkert också ute i naturen på det ena eller det andra sättet.

Tänk om man istället, precis som med burkar och flaskor, skulle ha en rejäl pant på en mobiltelefon. Säg 1000 kr per telefon. Benägenheten att lämna in sin telefon till återvinning hade nog ökat en hel del! Och ingen förlorar egentligen några pengar på det heller.

Stoppar här idag, men kommer alldeles säkert återkomma till ämnet.

Ny Teknik #1, Ny Teknik #2, Ny Teknik #3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.