Global warming and bungy jumpGlobal uppvärmning och bungy-jump

Yesterday I wrote about that a lot of people doesn’t really seem to believe in the global warming thing. Just came to thing about a very good reflection on this subject. Unfortunately I didn’t come up with it one my own, it was something Stellan Skarsgård said when he visited a talkshow called “Skavlan”. I might already have written this, but it’s such a good quote that it’s worth writing again. I doesn’t remember the exact words he used, so this is my interpretation:

“Imagine that you are about to do a bungy jump. 100 of the worlds most proficient experts on bungy jump are there to help you. 98 of them are telling you that the equipment you are about to use aren’t safe enough, and that the rope might be teared apart when you jump. But the 2 left are very convinced that the equipment is safe enough. Would you jump?”

If you ask me, I probably wouldn’t have jumped if 2 of them said that the equipment wasn’t ok. But I have to admit that I’m maybe not that clever when it comes to ecological environmental thinking. Will list my pros and cons another day.Skrev ju igår att det finns en del som inte riktigt tror på det här med global uppvärmning, och att alla våra utsläpp inte egentligen påverkar jorden vi lever på. Kom precis att tänka på en intressant reflektion över detta. Tyvärr är det inte jag som har kommit på det geniala, utan Stellan Skarsgård, när han var med i “Skavlan”. Kan tänka mig att jag nämnt detta innan, men det är så bra att vi i så fall kör en repris. Jag citerar fritt ur minnet:

“Tänk dig att du ska hoppa bungy-jump. Till din hjälp har du 100 av världens främst experter på bungy-jump. 98 av dom säger att utrustningen du tänker använda inte är säker, och att linan riskerar att gå av. 2 av dom intygar däremot att det inte är någon som helst fara att hoppa. Hoppar du?”

För min del hade det nog räckt att 2 hade sagt att utrustningen inte skulle hålla för att jag skulle låta bli att hoppa. Fast jag vet inte om jag är lika duktig när det gäller miljö-tänket. Ska lista mina plus och minus någon dag.

You may also like...

1 Response

  1. January 27, 2013

    […] istället frodas åter igen de som verkar tro att vi kan härja vidare och låtsas som ingenting. Hänvisar till en tidigare post i ämnet. Categories: Ecology, Jonas blogg Comments (0) Trackbacks (0) Leave a comment […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.