Grumpy graffers!Griniga gamla gubbar!

It’s not my intetion to make this into a typical wailing wall blog, men sometimes posts like that might appear. As this one, after an interview of Chris Cornell from The Pulse Of Radio. He comes out with so many narrow-minded things my whole body starts to itch. Will probably feel better when I shared my thoughts about it here:

…rock music has “definitely lost its place at the center of the musical universe. (…) When I was growing up in the late Seventies, everyone could identify the five or 10 bands that formed the center. (…) Now kids turn on the radio and hear Eminem or Kanye, so that’s what they gravitate towards.

First of all. It’s very unlikely that “kids” nowadays turn on the radio if they want to listen to music. This statement alone clearly shows that Chris is one of those pseudo-analysers who doesn’t have the slightest clue what they are talking about.

Instead he is joining that special group of people pretend to have studied the surroundings carefully, made some brainy conclusions which they then proudly serve to the rest of the world. But all they really do is to sit and guess, using their very limited view of the world, along with a good bunch of preconceptions.

Here are some more pseudo analyzies:

They’re making music on iPhones. Everything’s fractured. The reason there’s no modern-day Shakespeare is because he didn’t have anything to do except sit in a room with a candle and think.

I would really like to know who “they” are in this case? My Chemical Romance? System of a down? The Hives? The Killers? In Flames? And if people are using their iPhone to make music, does it really matter? Personally, I think the result is everything that counts, not the tools you use.

Because, where should you draw the line then? Isn’t some kind of cheating to buy your guitar from a music shop? I mean, you can build one on your own. So did Brian May. Or invent your own studio equipment, just as Les Paul did. With this way of thinking, no music should be considered as “true”, expect the music played bone flutes and skull drums. I have my suspicions that Brian May actually didn’t do everything on his own, he might e.g. have bought his strings from a shop.

And in the 16:th and 17:th (and all other in the history of human) centuries, people most likely had more things to do and distract their minds with then sitting in a room and think? Honestly I have no idea about Shakespeare’s methods of work, but the only thing that really matters is that he was a writer with a tremendous amount of talent. But that doesn’t necessarily means that they way he worked (whatever it was) would suit anyone else at all.

Do you think Shakespeare had become a better or worse writer if he had been able to use a computer to write on? Or if he had to carve them into the walls of a cave, using tools of chert? Who knows.

But it’s very likely that he wouldn’t have had time to make as many writings as he did, if he had used the later of those two methods. Which I think Chris Cornell should consider, before talking to much about the development of technology and it’s impact on creative work…

Well, I think that’s enough for today. Personally I think Soundgarden is on of the weirdest band ever to play on Sweden Rock Festival. But if people like it, fine. Min intention är verkligen att det inte ska bli en vanlig klagomurs-blogg, men ibland är det verkligen svårt att låta bli. Som nu, när man fått ta del av en Chris Cornell-intervju från The Pulse Of Radio. Han häver ur sig en massa saker som tyder på en sådan inskränkthet att det kryper i hela kroppen på mig. Så jag ventilerar mig lite här:

…rock music has “definitely lost its place at the center of the musical universe. (…) When I was growing up in the late Seventies, everyone could identify the five or 10 bands that formed the center. (…) Now kids turn on the radio and hear Eminem or Kanye, so that’s what they gravitate towards.

För det första. Det är väl ganska osannolikt att “kidsen” överhuvudtaget är intresserade av att slå på radion idag? Redan här har ju Chris etablerat sig som en pseudo-analytiker som tydligt visar att han inte har den blekaste aningen om vad han snackar om.

Istället sällar han sig till den grupp människor som låtsas att dom studerat omvärlden noga och dragit klyftiga slutsatser som dom sen stolt presenterar. Fast det enda dom egentligen gör är att sitta och gissa utifrån sin egen mycket begränsade världsbild samt en hel del fördomar.

Vi fortsätter med flera pseudo-analyser:

They’re making music on iPhones. Everything’s fractured. The reason there’s no modern-day Shakespeare is because he didn’t have anything to do except sit in a room with a candle and think.

Jag skulle bra gärna vilja veta vilka “they” är i det här fallet? My Chemical Romance? System of a down? The Hives? The Killers? In Flames? Och om det nu finns folk som använder sin iPhone för att göra musik, spelar det någon roll? Själv tycker jag att resultatet är det viktiga, inte verktygen för att nå dit.

För, var ska man dra gränsen i sådana fall? Är det inte fusk att köpa sin gitarr i en musikaffär? Man kan ju bygga den själv. Det gjorde Brian May. Eller uppfinna ny studio-utrustning som Les Paul. Men det här resonemanget så är väl ingen musik äkta, förutom den som spelas på ben-flöjter och trummor gjorda av skall-ben? Misstänker ändå starkt att Brian May trots allt köpte t ex strängarna, och inte tillverkade egna.

Och på 1500-och 1600-talet (och alla andra år i mänsklighetens historia) så lär man nog haft att mer att göra än att sitta i ett rum och tänka?? Hur Shakespeare arbetade kanske är svårt att veta, men det enda som räknas här är ju att han var en oerhört begåvade författare. Det betyder inte att hans arbetsmetoder (vilka dom än var) passar alla.

Hade hans verk blivit bättre eller sämre om han fått använda en dator att skriva på? Eller fått hugga in dom i berget med hjälp av flinta-verktyg? Vem vet. Men det man nästan säkert kan säga är att han nog inte hunnit med lika många verk om han använt den senare metoden. Vilket kanske är något Chris Cornell borde fundera lite på, innan han drar några nya slutsatser om teknikens utveckling och dess påverkan på kreativiteten…

Ja, det får väl räcka så. Själv tycker jag att Soundgarden är den konstigaste bokningen som någonsin gjorts till Sweden Rock Festival, men om folk gillar det, fine.

You may also like...

2 Responses

  1. Jonas says:

    The end of the world as we know it… 🙂

    Samtidigt så är det kanske inte helt enkelt att boka band till Sweden Rock. De möjliga headliner-banden blir ju bara färre och färre känns det som. Dom dör ju bokstavligt talat bort, eller i bästa fall, pensionerar sig.

  2. mfdl80 says:

    Håller med dig, skumma citat från Mr. Cornell. Bokningen av Soundgarden kanske är början till ett trendbrott hos SRF-folket..?! Nästa år lär vi kanske får se fler 90-tals “postgrunge” band på SRF´s scener, tro mig..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.