Still on the stoneage?Har vi inte kommit längre?

Recently I found myself involved in a discussion about what kinds of words/names you could protect via some patent office. For example, could someone register a word like “great”, which after all is a very common word? And now we where talking about Sweden. In USA you could probably do that. Apple is an obvious example of that. Or, maybe they just have some good/aggressive lawyers. Anyway, in Sweden I don’t think it would be possible to name an IT company “Banana” and then sue anyone who use the word in some kind of commercial context.

Anyway, the discussion moved on to personal names. Are they possible to protect? I think I’ve read somewhere that it’s not possible in Italy, and because of that, you can buy both tractors and exklusive sport cars named Ferrari. But from completely different manufacturers.

And the reason for the header. In Sweden a few years ago, a couple wanted to name their newborn daughter to Metallica. The county court allowed it, and so did the Swedish Tax Ministry. At least at first. After the baptismal they changed their minds and said no. And the motivation was intriguingly:

“Trash metal or heavy metal. The associations you have about those concept are not entirely flattering (…) closely related to the word metal.”

I would give alot to know what kind of associations they are thinking about here?? And what kind of person it is who doesn’t find them “entirely flattering”. With the same kind of reasoning, it would be allowed to name a boy George.

Would also like to add that it’s not me who can’t spell “thrash metal” right, but unfortunately I don’t know if it is the Swedish Tax Ministry or the news paper Aftonbladet (where one of the articles about this where published) who did the misspelling.

All this makes makes me think of a very well known TV show with a host called Siewert Öholm, well known for his fight against the immolarity in this country. The heavy metal bands were of course in his aim. But this was 30 years ago. However, the Swedish Tax Ministry still seem to have this pretty unbalanced view on hard rock and heavy metal (unfortunately I couldn’t find the show with subtitles):

#Aftonbladet, #SvD
Hamnade av en händelse i en diskussion om vilka namna som är ok att registrera hos Patent & Registreringsverket. Kan någon till exempel registrera endast “Bravo”, som ju ändå är ett helt vanligt svenskt ord. Att det går utomlands vet vi ju, som Apple. På svenska verkar det inte vara lika självklart. Skulle ett företag kalla sig för “Äpple” så kanske dom får finns sig i att andra också kan använda det ordet i alla möjliga sammanhang. Dock, förmodligen skulle inte PRV godkänna att varumärkesskydda ett så vanligt ord.

Hursomhelst, diskussionen gled vidare in på personnamn. Går det att skydda? I Italien går det tydligen inte, där finns ju t ex varumärket Ferrari på både sportbilar och traktorer. Företagen i sig har inget med varandra att göra.

Och så då anledningen till rubriken. Här i Sverige var det ett par som ville att deras dotter skulle heta Metallica. Dom fick först godkänt i Länsrätten, men efter dopet fick dom veta att Skatteverket inte godkänt namnet (trots att dom ringt två gånger innan och frågat).

Motiveringen är milt sagt förbryllande:

“Trash metal eller heavy metal. Associationerna kring namnet är inte enbart smickrande (…) närbesläktat med ordet metall”

Man skulle väldigt gärna vilja få veta vad det är för associationer som avses här?? Och vem som associerar det till något “inte enbart smickrande”. Med samma resonemang skulle ju till exempel inga pojkar få heta Jimmy eller Fredrik.

Vill för övrigt tillägga att det inte är jag som inte kan stava till “thrash metal”, men jag vet tyvärr inte om det är Skatteverket eller Aftonbladet (som citatet kommer ifrån) som stavat fel.

I vilket fall kommer jag osökt att tänka på ett klassiska TV-inslag med Siewert Öholm och Anders Tegner. Detta är alltså nästan 30 år sen, men Skatteverket verkar fortfarande ha samma något, vad ska vi säga, onyanserade syn på hårdrock:

#Aftonbladet, #SvD

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.