Inspirerad av musikInspired by music

Eventuellt kan det här tas som ett ganska fånigt inlägg. Tänkte nämligen bara posta några av de låtar som har partier som liknar varandra. Men samtidigt antar jag att eftersom jag tycker det är lite kul att hitta sånt, kombinerat med det faktum att jag hittills i livet inte haft några intressen som varit helt unika, så finns det säkert andra som också finner ett visst nöje i detta.

Nu ska man kanske inte analysera orsaken till det för mycket. Men jag tror att framför allt två saker bidrar till att man känner sig road.

Det första, vilket nog är det vanligaste och gäller även de som inte aktivt utövar musik, är nog att man känner sig smart och påläst. Att man har lite bättre koll och kan se samband som andra kanske inte kan se.

Det andra, vilket kanske är lite viktigare om man som jag själv skriver mycket musik, är att man får någon slags i alla fall inbillad bekräftelse på att även ens idoler inte alltid lyckas skapa något allt igenom unikt. Nu är det såklart inte säkert att det har någon täckning. Men ändå.

Nåväl, först ut; Hanoi Rocks – “Beating gets faster” och Johan Johansson – “Vårdsjuk blågul fanblues”. Lyssna på refrängerna! Hanoi Rocks-låten känns för övrigt som om den verkligen sätter fingret på vad som är viktigt i livet.

En annan lite oväntad likhet hörde jag i Linda Sundblads låt “Making out” (som hon för övrigt ihop med Max Martin). Visst är partiet som kommer efter andra refrängen otroligt likt RIFFET (ett av världens absoluta bästa?) i “Breaking the law” (Judas Priest)?

Nästa likhet tredje likheten är lite annorlunda. Men när jag såg följande klipp så blev jag faktiskt lite tagen. Det visar hur någon spelar på vad som är världens äldsta kända melodi (ca 3400 år gammal) på ett tidstypiskt instrument.

Det är såklart omöjligt att veta hur korrekt tolkningen är (det står en hel del om det på YouTube-länken). Men jag fick ändå lite rysningar av att höra sången. Det blev som en slags tidsmaskin, när jag försökte föreställa mig hur människor som till kropp och sinne är precis som oss suttit och förhoppningsvis njutit av musiken, precis som vi själva gör varje dag. Samtidigt klingade det lite bekant… Tog ett tag innan jag kom på det. Manowar – “Bridge of death”.

Har några fler på gång, men det här får räcka för idag.Some might think that this is a pretty silly post. Because the only think I will do is to post a couple of songs which have some similarities. But it’s also my belief that, since I enjoy finding such parts of songs and the fact that none of my previous interests have unique for just me, there might be others who enjoy this subject as well.

I’m not sure wether I should analyze the reason for this to much. But I think there are two things that are more important than others why people like this kind of things.

The first, which probably is the most common and also valid for those who’re not making their own music, is that you feel kind of clever and well prepared. That you notice things others don’t and that you can spot links which aren’t obvious.

Secondly, which might be more important to those who as I write a lot of their own music, is that you get some kind of at least imaginary confirmation that not even the people you admire always manage to create something unique. Of course, this might a 100% incorrect conclusion, but still.

So, first; Hanoi Rocks – “Beating gets faster” and Johan Johansson – “Vårdsjuk blågul fanblues”. Listen to the choruses! I should just add that I think that the Hanoi Rocks song is nothing but brilliant in addressing what’s really matters in life.

Another, slightly more unexpected similarity was found in a song from Linda Sundblads, “Making out” (which was she wrote together with Max Martin). The part of the song after the second chorus is almost the same as THE RIFF (one of the best ever?) in “Breaking the law” (Judas Priest). Or?

The third similarity is kind of different. Watching this video kind of touched me. It show someone play the oldest melody known so far (about 3400 years old) on an instrument which is a replica of something from that time as well.

Of course it’s more or less impossible to know how accurate this interpretation is (more about this the YouTube link). But it still sent some shivers down my spine. For me it was close to traveling in time, when I thought about that others humans which where just like you and me, have been listening and enjoyed this piece of music. Just as we do every day. And, it also sound familiar… Took some time before I could put one and one together. Manowar – “Bridge of death”.

I have more, but this is enough for today.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.