Interesting discussion about swedish organisation STIMIntressant diskussion om STIM

Sweden Rock Festival and the swedish organisation STIM (a royalty collecting company) are having a fight right now. To sum up, SRF think that STIM’s fee for live music are way to high, and that STIM misuse their position as the only royalty collecting organisation in Sweden. STIM on the other hand thinks the SRF generate enough profit by far to pay those fees.

I have of course no idea what’s right here, a court will have to judge. I don’t even know if I have an opinion. If you simplify everthing, I guess SRF is wrong, because the rules and laws are just as they are, even though they might be right in some kind of ethical way.

What one can hope for is at least that this might lead to a constructive discussions about the laws. Because it’s no laws by nature, neither the good nor the bad things with them. And as the human I am, I have of course much easier to point out bad things, rather than the good. So this post might sound somewhat more negative than necessary.

One thing I wonder about is why composers should be payed every time their songs are being performed? This is rare compared with other proffessions, I can’t think of any similar right now. The most common way is to get paid once, and the buyer can use it as much as he or she wants to. Or, that you buy some kind of license which allows you to use the product as you like for a limited time.

An even more intresting thing is of course if it’s a good thing that STIM have a monoply position. If I got it right, they collect money for all music which are played on e.g. the radio. Even though the composer is not a member of STIM. And the only way for the composer to get hold of those money is to join STIM.

But once you are a member, you can’t choose which of your compositions you want STIM to collect royalties for. I, who am a member, can’t as far as I know don’t choose to donate a song for e.g. a commercial for Greenpeace, and tell them that they don’t have to pay any royalty every time the commercial is shown. .

At least not with the actual rules. Of course this can be solved by giving them the music and not tell that I wrote it. But I still think that this show that the rules are kind of stiff?

And again, please don’t missunderstand me. I think STIM in general is a great idea. Music buisness is very different to alot of other buisnesses, and it’s of course a good thing that people who work there get payed. But things are rarely that good that you can’t improve them, right? 🙂
Sweden Rock Festival och STIM ligger i luven på varandra. Kort kan man säga att SRF anser att STIM’s avgifter för live-musik är för höga och att dom missbrukar sin monopol-ställning. STIM å sin sida anser att SRF genererar såpass god vinst att dom utan problem skulle kunna betala de avgifter som krävs. Den som vill följa debatten de senaste dagarna i detalj kan göra det här, här och här. Det finns förutom detta tonvis med artiklar i ämnet, googla (eller vilken sökmotor du nu föredrar) på “sweden rock stim” så blir det en del träffar.

Jag har såklart ingen aning om vad som är rätt eller fel i just detta “mål”, jag vet inte ens om jag har en åsikt. Ser man krasst på det så har förmodligen SRF gjort fel med avseende på gällande lagar och avtal, även om dom skulle ha rätt i någon slags filosofisk eller moralisk mening.

Det man kan hoppas på är kanske att sådana här fall leder till en konstruktiv diskussion om de gällande lagarna. För det är ju verkligen ingen självklarhet att vi har de bestämmelser som finns just nu, både de bra och dåliga sidorna med dessa. I god mänsklig anda så har jag definitivt lättare att se problem/fel/dåliga saker i någonting än att lyfta fram det bra. Därför låter kanske detta inlägg lite mer negativt än vad det borde vara.

En sak man kan fråga sig är hur det blivit så att just låtskrivare ska ha betalt varenda gång deras verk framförs? Det finns säkert andra yrkeskategorier med liknande villkor, även om jag inte komma på några. Desto vanligare är ju att man säljer sin vara till ett fast pris, och sen kan den som köper varan använda den som hen vill. Alternativt att man köper en licens för att använda någonting fritt under en viss tid.

Sen är det såklart en mycket intressant fråga om hur vettigt det är att STIM faktiskt har något slags monopol på sin verksamhet? Om jag förstått det hela rätt så samlar dom in pengar på all musik som spelas i t ex radio. Även om kompositören inte är medlem i STIM. Och enda sättet att få ut dessa pengar är att gå med i STIM.

Lägg därtill att man inte kan välja vilka av sina verk man till att STIM ska samla in pengarna för. Jag, som är medlem i STIM, kan såvitt jag vet inte välja att skänka en låt som jag har skrivit till något gott syfte, t ex en reklam-film för Greenpeace, och säga att dom inte behöver betala några STIM-pengar för just den musiken.

Inte enligt reglerna i alla fall. Det går såklart att komma runt genom att inte ange sig själv som kompositör. Men jag tycker ändå att en sådan här sak visar att reglerna och bestämmelserna kanske inte är helt optimala?

Missförstå mig inte nu. Jag tycker att det är jättebra att STIM finns, musikbranschen är i allmänhet ganska olik många andra branscher, och det är såklart bra att det finns ett ganska pålitligt sätt för kompositörer att få en inkomst. Men det är ju sällan någonting är så bra att det inte kan bli bättre! 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.