The authorities seems to be watching usMyndigheterna verkar ha koll på oss

How many bands can brag about having a dedicated button within one of their countries biggest control body? Probably not that many.

Not that I know if that’s something to be flattered about, but The Rockford Heroes is one of those probably very few bands. An anonymous source succeeded recently with taking a photo from the control panel located inside a very important authority. :

As you can see… But we’re still not sure what this button does or what it’s used for. Anyone who knows or have any theories?

You can also see on the picture that another band, shortened as “VRK” also have their own dedicated button. Smaller than ours and yellow.

I daresay that normally people would consider yellow to be a slightly more dangerous colour. But the colour-code might be some kind of trick, to not seem to be to remarkable if someone actually did take a photo. And it’s obvious that our button is the biggest. It’s like if they don’t want to risk missing to hit the button when they really need to. Whatever it is they want to do?

Apart from that I’ve been reading “Enemies within” by Robert Alan Goldberg. Intresting book which gives alot of inspiration, might write  a review later on.Hur många band kan skryta med att ha en dedikerad knapp ute hos ett av landets stora kontrollorgan? Förmodligen inte så många.

Nu vet jag i och för sig inte om The Rockford Heroes ska känna sig smickrade över att tillhöra den skaran. Men faktum kvarstår. En anonym källa lyckades häromdagen fotografera denna bild från en kontrollpanel hos en viktig myndighet:

Som ni ser… Det har dock inte gått att få någon klarhet i exakt vad den gör eller används till. Någon som vet eller har några teorier?

Man ser dessutom på bilden att ett band som förkortas “VRK” också har en egen knapp. Mindre än vår och gul, vad det nu kan tänkas innebära.

Rent spontant känns gul som en lite farligare färg. Men färgkodningen kanske bara är ett trick, för att inte verka för uppseendeväckande om någon skulle lyckas få en bild. Vi har ju dessutom den största knappen. Det är precis som om dom inte vill riskera att missa att trycka på den när det verkligen gäller. Vad det nu gäller?

Håller annars just nu på att läsa Erik Årsads bok “De dunkelt tänkta”. En klart spännande och inspirerande bok, recension kommer eventuellt framöver.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.