#Snusriot pt. 2#Snusriot pt. 2

Now there are some more information about EU:s new proposal about to make tobacco with certain flavors illegal, something which alot of people thought was a total prohibition to snuff. According to John Dalli (EU:s commission for e.g. health) the proposal is about to do what it says, ban certain flavors (e.g. menthol, cocoa and licorice). And that would apply to ANY kind of tobacco, not only snuff.

The purpose with this should pretty obvious, and a good way of attacking a cause for health problems. The final goal is that people wont use tobacco at all, but at the same time it’s impossible to just make it illegal from one day to another. Thus, they start to ban “initial products”, i.e. tobacco products which are easier for someone who is not used to tobacco to use. Young people for example. After all, that’s when people usually starts to use tobacco, I suppose it’s very unusual that one start using it after they turned 30.

It’s easy to understand that the tobacco companies doesn’t like this proposal at all, because it makes it harder for them to gain new customers. “To bad…” .

It’s somewhat harder to understand why some of our more prominent politicians are just as negative about it. Our Prime Minister for example, says that Sweden will do whatever it takes to keep the snuff companies, and the he also will try to make it possible for us to sell it abroad. To use a slight understatement, he probably have at least one million more important tasks… Nu har det dykt upp lite mer information angående EU:s nya förslag om förbud mot vissa smaktillsatser i tobak, något som vissa upprörda människor omedelbart tolkade som ett totalförbud mot snus. Enligt EU-kommissionens John Dalli handlar det (precis som det antyddes tidigare) om att man vill förbjuda vissa smaktillsatser i tobak, som t ex mentol, kakao och lakrits. Och det skulle då gälla ALL form av tobak, inte bara snus.

Syftet med detta borde vara ganska uppenbart och ganska finurligt uttänkt. Man vill såklart på sikt ha bort tobaken, men förstår att man inte bara kan förbjuda den huxflux. Således ger man sig på typiskt “ingångssorter”, d v s sorter som gör det lättare för en ovan tobaksbrukare att använda tobak. Unga människor till exempel. Det är ju oftast då folk börja, det är nog ganska ovanligt att någon börjar röka eller snusa efter att dom fyllt 30, även om det säkert förekommer.

Att tobaksbolagen inte gillar det här förslaget är inte så svårt att förstå, EU gör det ju så att säga svårare för dom att locka nya kunder. “Så synd…”

Däremot är det desto lustigare att en del framträdande politiker också är kritiska. Ingen mindre än vår statsminister anser, enligt artikeln ovan, att Sverige ska kämpa för att behålla sitt snus, och dessutom jobba för att det ska få säljas utomlands.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.