There’s still hope for the future!Det finns hopp för framtiden!

One can very easily and habitually accuse politicians to be square-minded, living inside an fictional buble, boring, don’t understand younger people and just talk and talk without doing anything. And it’s certainly justifiable sometimes.

With that in mind, I was very happy to read about a project in the Stockholm suburbian Fisksätra (ok, I know it belongs to Nacka). This district needs a lot of refurbishment.

Since this is a long-term project, those who decide have realized that the input from the youth is important. That by itself is commendable. But even better is that they have built a modell of Fisksätra in the very popular computer game Minecraft. And then the kids can build their own visions of Fisksätra, and easily show their result.

Just splendid. Combining politics and computer games in a way that engage the youth, who probably find this just as fun as playing any other computer game, and still really make something useful. We want more of that!Man kan ju oftast ganska lätt och vanemässigt anklaga politiker för att vara fyrkantiga, leva i sin egen lilla bubbla, var tråkiga, har svårt att förstå ungdomen och bara prata och prata utan att det händer något. Det är dessutom säkert befogat i en hel del fall.

Därför blir jag extra glad när jag läser om ett projekt i Stockholms-förorten Fisksätra (ok, jag vet att det tillhör Nacka kommun). Stadsdelen behöver rustas upp, och det ganska ordentligt.

Eftersom det är ett ganska långsiktigt projekt så har man insett att ungdomarnas input här är viktig. Bara det är värt beröm. Men det ännu smartare är att man låtit modulera upp Fisksätra i det omåttligt populära datorspelet Minecraft. Och sen låter man ungdomarna bygga vidare på den, och får på så sätt väldigt konkreta förslag.

Helt genialiskt, att kombinera politik och datorspel på ett sätt som gör att ungdomarna tycker att det är kul och ändå faktiskt gör praktisk nytta. Mer sånt!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.