To like and not to likeAtt gilla eller inte gilla

Even if it’s not a new phenomena, and also from a psycological point of view easy to explain, I’m still fascinated about what kind of news which really seems to upset people.

Just to mention the psycological view: The more you can relate to something, the more upset you will be. That’s why people might be a much more upset when talking about how some cheat with their housing benefits, while there are alot of people on this planet who doesn’t have a home. Something like that.

And the way I estimate the degree of indignation among people is to see how much comment different articles in our big news papers generates. This week have given a very clear example of this.

The swedish government voted to adopts EU data retention directive. A pretty nasty lawy, which force the operators to store alot of information about your communication for 6 months. Phone calls, sms, emails and so. The information they should store is e.g. who you called, for how long, where you were and similar things. The only thing they don’t store is the content of the communication.

Personally I become troubled about why such decisions are made. There are only two reasons I can think of, and none of them are that good.

It might be that you have no idea whatsoever about what you are voting about. That’s very common with internet related laws. But still, there are alot of easy to understand examples of how bad such things can be. DDR/East Germany for example. A slightly more “kinder” version of this reason might be a very credulous view of how human is kind by nature and what to do things the right way. And a stretched belief that the misstakes we’ve done during the years wont be done again. But if something, that’s what we should learn, we tend to do the same misstakes over and over again.

Alternative #2 is even worse. If the politicians know what they are doing, and should then be considered as evil. But they are trying to hide this a presents lame arguments such as “If you don’t do anything bad, you have nothing to worry about”, and so on. Yeah right. How many of those people leave the door open while visiting a toilet?

142 comments as I write this.

The article I compared this with was about a new kind of speed bump. It is like a trap-door which opens when someone passes by to fast. Not as bad as it sound, the whole vehicle wont disapear, you will just get a nasty bounce again the front wheels. This kind of speed bump is suited for low speed roads, such as those along school yards and kindergardens.

THAT it something which really seems to upset alot of people. What, why would someone make it harder for us who likes to drive too fast? That’s hectorship when it’s at it’s worst.

According to most of the 1167 comments on this article. Även om det inte är något nytt fenomen, och dessutom ur psykologisk synvinkel säkert ganska enkelt att förklara, så kan man ändå inte låta bli att förvånas över vilken typ av nyheter som verkligen verkar röra upp känslorna hos folk.

För att bara nämna det psykologiska, så är det såklart att ju närmare en själv någonting är, desto lättare är det att relatera till och då också eventuellt uppröras. Därför blir folk ofta mer upprörda när dom pratar om att det finns människor som fuskar med bostadsbidraget, samtidigt som det finns massor av människor i världen som överhuvudtaget inte har någonstans att bo. Något sånt.

Och sättet som jag då graden av upprördhet hos allmänheten är genom att se hur mycket kommentarer olika nyhetsartiklar genererar hos våra största dagstidiningar. Den senaste veckan har bjudit på ett tydligt exempel.

Sveriges riksdag röstade igenom förslaget att införa EU:s datalagringsdirektiv. En ganska otäck lag som går ut på att ALL data-och telekommunikation ska lagras. Så fort man ringer, sms:ar, mailar eller någonting annat, så ska levernatören av tjänsten spara plats, vem man kontaktade, hur länge man pratade och liknande. Det enda som inte sparas är själva innehållet.

Själv blir jag lite fundersam över tillkomsten av ett sånt här beslut. Jag kan bara tänka mig två anledningar till att man väljer att rösta ja, och ingen av dessa är några bra anledningar.

Antingen är man totalt okunnig om vad det innebär. Det är ju ändå väldigt vanligt när det gäller just IT-lagstiftning. Men ändå, det finns ju ändå ganska gott om lättfattliga exempel på hur illa det kan gå med massövervakning. Östtyskland till exempel. En snällare variant är eventuellt att man har en väldigt godtrogen syn på människans godhet och ovilja att göra saker på ett osjysst sätt.  Och överdriven tro på att misstag vi gjort i historien inte ska upprepa sig. Men om det är någonting som man kan se ganska entydigt i historien är det just att vi tenderar att göra om samma misstag, om och om igen.

Det andra alternativet är ännu otäckare. Man vet exakt vad det är man gör, och är då i princip ond. Samtidigt försöker man föra folk bakom ljuset genom plattityder som “den som inte har någonting att dölja har ingenting att frukta” o s v. Jodå. Hur många av de som tänker så lämnar dörren öppen när dom går på toaletten?

142 kommentarer i skrivande stund.

Artikeln som jag då tänkte jämföra med handlade om en ny typ av farthinder. Den fungerar ungefär som en fallucka som öppnas om någon kör för fort. Inte så att fordonet faller ner, utan bara så att man får en rejäl stöt mot framhjulen. Denna typ av farthinder är tänkt att sitta på 30-sträckor, t ex utan för dagis, skolor och liknande.

DET är något som verkar röra upp känslor hos många. Ska dom göra det svårare för folk att köra för fort? Maken till överförmynderi får man tydligen leta efter.

Enligt de flesta av de 1167 kommentarerna.

Förmodligen blir den senare frågan svårare att rösta igenom, eftersom politikerna inte vill bli för impopulära hos sina väljare…

You may also like...

1 Response

  1. July 14, 2013

    […] “Today, a description about how the EU data retention directive will be implemented in Sweden. This is, to use a slight understatement, something which should bother people all lot more than effective speed bumpers outside schools and kindergardens. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.