Silence!Tystnad!

Not so long ago, Neste Oil tried to silence critisicm aginst them from Greenpeace by threaten to sue the web hotel which hosted a Neste Oil parody site. The web hotel gave up, closed the site, but another web hotel, Binero, where more brave and hosted a slighty updated version of the parody site.

But Neste Oil have now asked the FN agency WIPO to close the new domain name www.nestespoilreturns.com.

What on earth are wrong with those who decide such things? Why not try to answer to this criticism instead of trying to just silence it by threatening?

If the criticism is unfair, it should be easy to answer to. If it’s not unfair… Well, do something about it then!

What this is all about is that Neste Oil have introduced something they call green diesel, which obviously is named to make people think that they are doing something good for the environment by using it. But the problem is, do make this diesel, they use oil of palms, which contributes to the devastation of the rainforest. Thus, the impact on the environment is even worse then when using ordinary diesel.

In some way it’s of course a good thing that someone tries to find alternative energy sources. But when the solutions are worse than the problems, one might try something different…

#ComputerSwedenFör ett tag sen så försökte ju Neste Oil tysta kritiken mot sig från Greenpeace genom att helt sonika hota med stämning mot webhotellet Greenpeace lagt en parodi-sida. Webhotellet ifråga vek sig, sidan stängdes, men istället tog Binero över driften.

Den nya sidan var dock något omgjord, så allt verkade vara överspelat.

Men icke. Nu har Neste Oil lämnat in en ny ansökan hos FN-organet Wipo om att domän-namnet www.nestespoilreturns.com ska stängas.

Vad är det egentligen för fel på människorna som beslutar om sånt här? Varför inte försöka bemöta kritiken istället för att försöka tysta den med hot?

Känns kritiken oberättigad borde den vara lätt att bemöta. Är den berättigad så får man se till att bättra sig.

I grunden handlar det om att Neste Oil har lanserat något dom kallar för green diesel, vilket såklart är tänkt att få folk att tro att dom gör en miljö-insats om dom tankar med denna diesel. Problemet är dock att för att utvinna palmoljan som används så skövlas stora mängder regnskog, vilket gör att den totala miljöpåverkan blir än värre än med vanlig fossil diesel.

På sätt och vis är det såklart bra att man försöker hitta alternativ. Men när lösningarna blir värre än problemet så kanske man bör försöka med något annat? Hellre än att hota kritikerna till tystnad…

#ComputerSweden

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.