A fluffy answerEtt luddigt svar

A few days ago, Neste Oil (who I have written about here and here), made a minor attempt via Twitter to justify their actions. Ok, it was actually more than a week ago, but I saw it yesterday. Even though I work with IT stuff all days, I still haven’t managed to understand everything about Twitter. Anyway, this is their answer:

Yeah right?

Of course, the fundamental and simple answer to this is “yes of course”. But with the reservation “not always with all means”. E.g., if someone tries to steal your wallet, it’s maybe not possible to justify to shot him down with a grenade launcher. But that’s a philosophical reasoning which I leave for now.

However, my point was that they are trying to focus on less important things than the major question, which is their use of palm oil in their “green diesel”. Which are made with desolated rain forests as a result (according to Greenpeace).

From my point of view, there are only two alternatives.

Greenpeace are completely right with their criticism, which makes the whole thing very bad for the environment. And everyone who use “green diesel” for fuel in their cars should be aware of that “green” in this context means that their cars moves forward by desolated rain forests, and not from any environmental benefits.

Or, Neste Oil might have different facts or ideas about the environmental effects. And then they should use this information to answer to the criticism, which would sound way more trustworthy. The way they act now seems more like some kind of confirmation that Greenpeace criticism is correct. För några dagar sen gjorde Neste Oil (som jag skrivit om här och här) ett litet försök via Twitter att rättfärdiga sitt handlande. Ok, egentligen ganska många dagar sen, men jag såg det först igår. Även om jag jobbar inom IT så har jag fortfarande inte lyckats greppa alla finesser med Twitter verkar det som. Så här såg det i alla fall ut:

Eller hur?

För all del, det principiella och enkla svaret på det är såklart “självklart”. Fast med reservationen att det  kanske inte bör ske med vilka medel som helst. Till exempel, om någon försöker stjäla din plånbok så kanske det ändå inte är ok att skjuta hen med ett granatgevär. Det är dock en filosofisk fråga som jag lämnar därhän.

Poängen med mina inlägg var ju att dom försökte styra bort fokus från själv sakfrågan. Det vill säga, användandet av palmolja i deras “gröna diesel”. Som utvinns genom att skövla regnskog (enligt Greenpeace).

Som jag ser det finns det bara två alternativ.

Antingen har Greenpeace helt rätt med vad dom påstår, och då är det hela helt miljövidrigt. Alla som tankar “grön diesel” måste då vara medvetna om att “grön” i det här fallet betyder att man driver bilen framåt med skövlad regnskog som följd, och inte att man gör någon slags insats för miljön.

Eller så sitter Neste Oil på andra fakta och har en helt annan syn på saken (miljöpåverkan). Och då skulle man kunna bemöta kritiken sakligt på ett helt annat sätt, vilket skulle framstå som mycket mer trovärdigt. Deras agerande just nu känns ju mer som en bekräftelse på att Greenpeace kritik är berättigad.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.