Don’t wanna ruin your day, but… Vill inte förstöra er dag, men…

The announced interview with The Rockford Heroes in Sweden Rock Magazine is unfortunately postponed until their november issue. I have no idea what could make such a good magazine to give priorities to others than us, but that’s how it is.

So, to those of you who as I did myself, ordered a subscription starting this month, just make sure that I wouldn’t miss the interview. My apologies. And those of you who still haven’t ordered a subscription, no hurry.

But, I really think that anyone who is interested in heavy metal should subscribe, it’s a very good magazine (at least if you understand swedish). I really like that they make those really long articles, 10-15 pages, and fill them with interesting stuff. It’s so much more enjoyable to read, than just to receive information about what the artist thought about their latest album (the answers there doesn’t really suprise you most of the times…), how many times they’ve been in Sweden, what they like about that and so on.

The Rockford Heroes is anyway a little close to release some new music, compared to when I posted here last time. Some backing vocals, lead vocals on one song and some guitar solos. Then, mix and release. It will be our best release ever!Den utlovade intervjuen med The Rockford Heroes i Sweden Rock Magazine är tyvärr uppskjuten till november-numret. Jag har väldigt svårt att förstå vad eller vilka som skulle kunna få en såpass föredömlig tidning att prioritera bort oss, men så är det.

Så, till de som liksom jag själv startade en prenumeration denna månad för att inte missa intervjuen, ursäkta. Och ni som ännu inte börjat prenumerera behöver nu inte beställa en prenumeration med samma brådska.

Däremot tycker jag att alla som är intresserade av hårdrocksmusik borde prenumerera, det är ju ändå en otroligt bra tidning. Gillar verkligen hur dom kan låta repotagen vandra iväg på 10-15 sidor och samtidigt hålla det intressant hela vägen. Det blir så att säga lite mer läsvärt än att bara få veta vad artisterna tycker om sin senaste skiva (man blir ju sällan förvånad över svaren där…), hur många gånger dom varit i Sverige, vad dom tycker om det o s v.

The Rockford Heroes är för övrigt ännu lite närmare att släppa lite nya låtar än när jag postade här senast . Lite körer kvar på en låt, lead-sång på en samt några gitarrsolon. Sen mix och release. Det kommer bli det bästa vi någonsin har gjort!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.