A thought that struck me this morningEn fundering såhär under morgonen

When people (at least in Sweden) really wants to make it clear that they are no good in the kitchen, they say “I can’t even make boiled eggs”. Why on earth does they say like that? To make boiled egg isn’t that easy.

I do the same way every morning. Put the egg into the water, wait until the water starts to boil. Then I set the timer to five minutes and turn of the hob. And of course I get some kind of boiled egg. But completely different from day to day. Sometimes too hardboiled, sometimes too soft-boiled, sometimes it’s impossible to peel the egg without loosing half of it. And so on.

So, I can think of several dishes that are much easier to succeed with and to get similar results from time to time, than boiled eggs.
När många människor ska förtydliga att dom inte kan laga mat säger dom “jag kan inte ens koka ägg”. Varför säger man så? Koka ägg är ju inte speciellt lätt.

Själv har jag ungefär samma procedur varje gång. Lägger äggen i vattnet, låter det koka upp. När det kokar sätter jag timern på fem minuter och stänger av plattan. Och någon slags kokning blir det ju. Men helt olika från dag till dag. Ibland för hårt, ibland för mjukt, bland omöjligt att skala utan att få halva ägget bortskalat. Och så vidare.

Nej, har nog ett antal maträtter som är betydligt lättare att lyckas med och dessutom få något slags likvärdigt resultat från gång till gång än att koka ägg.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.