Book tip of the day – “The case for copyright reform”Dagens boktips – “En reformerad upphovsrätt”

Today, Christian Engström posted a link in his blog to a book named “The case for copyright reform”, which he have written along with Rick Falkvinge. The fact that it is those two who have written book might probably result in that a lot of those who really need to know the content of the book wont read it.

If that’s the case, think like this: It’s good to know you enemy 🙂

Personally, I haven’t had the time to read more than about 15 pages, but so far it seems to be a very good book. Everything is made very simple and logical, and there are also some comparisions with e.g. writing letters which I guess makes it easier for older people to understand what they are talking about.

For example, when we are writing letters, we consider it obvious that you can choose to write anonymously, that no one else except from the receiver are allowed to read, that no one keep track of to whom you’re writing and when. And so on.

One paragraph summarize it all pretty well:

“So we are at a crossroads. We, as a society, can say that copyright is the most important thing we have, and give up the right to talk in private. Either that, or we say that the right to private correspondence has greater value, even though such correspondence can be used to transfer copyrighted works. There is no middle ground”.

The book can be downloaded for free from this link. Christian Engström länkar idag i sin blogg till boken “En reformerad upphovsrätt”, som han skrivit tillsammans med Rick Falkvinge. Att det är just dessa författare gör säkert att en hel del människor, inte minst de som verkligen behöver informationen i boken, drar sig för att läsa den.

Men ni kan ju i sådana fall tänka så här, att det är alltid bra att lära känna sin fiende 🙂

Själv har jag inte hunnit läsa mer än de första 15 sidorna, men tycker att det så långt känns som en väldigt bra bok. Allting är enkelt och logiskt förklarat, plus en hel del jämförelser med t ex brevskrivande som framför allt lite äldre människor kanske har lite lättare att ta till sig.

Där är det t ex självklart att man kan välja att vara anonym när man skriver, att ingen utom mottagaren får öppna och läsa (om det inte finns en faktiskt brottstanke), att ingen för loggar över vem och när du skriver brev till någon. Och så vidare.

Har även hittat ett stycke som sammanfattar det hela mycket bra:

“…vi befinner oss vid ett vägskäl. Vi som samhälle kan säga att upphovsrätten är det viktigaste vi har och ge upp rätten att samtala privat. Eller så säger vi att rätten till privat korrespondens har större värde, trots att den rätten kan och kommer att användas för att att överföra upphovsrättskyddade verk. Det finns inget mellanting”.

Boken kan laddas ner helt gratis här. Föredrar man pappersformat går den att beställa från Piratshoppen för 29 kr, inklusive frakt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.