Do you believe in numerology? Tror ni på numerologi?

Personally I try to convince myself that I dont. As most modern humans, I tend to believe more in science. And that I’m not superstitiuos. Still, I spit three times above my left shoulder when I see a black cat crossing the street.

That is actually kind of strange. I mean, a lot of the superstitious behaviors is pretty easy to understand:

  • Don’t walk under a ladder: Yes, the risk that some kind of tool or a roofing tile hit you is probably much bigger than in most other places.
  • Don’t put your keys on the table: Exactly, much better to keep them in your pocket so you wont loose those valuable objects.
  • Seven years unluck if you break a mirror: Earlier, mirrors where probably extremely expensive. So you should be extra careful with them.

And so on.

But black cats crossing a street?

Anyway, numerology (any study of the purported divine, mystical or other special relationship between a number and some coinciding observed (or perceived) events) is probably about the same thing. Earlier in history, people didn’t study mathematics that much. And if you’re not good in mathematics, it will probably seem like something mystical and/or magical.

Yesterday, I posted about one of the most (if not the most) characters known to man. Skeletor.

Today when I logged on, this is what I saw:

half evil number of posts

Could it really be a coincidence that?

“Half evil”…
Det inbillar jag mig att jag inte gör. Tänker som de allra flesta moderna människor att jag är lagd med åt det vetenskapliga hållet. Att man inte är vidskeplig eller så. Fast ändå spottar jag såklart tre gånger över vänster axel om jag ser en svart katt gå över gatan. Dumt att chansa liksom…

Just den senare är lite märkligt annars. Många av vidskepligheter kommer ju förmodligen från rent praktiskt tänka:

  • Det betyder otur att gå under en stege: Ja, risken att få en takpanna, tappade verktyg och annat är garanterat större där än på många andra ställen.
  • Man ska inte lägga nycklarna på bordet: Nej precis, bättre att ha dom i fickan, annars är det ju stor risk att dom försvinner.
  • Sju års olycka om man krossar en spegel: Förr i världen var förmodligen speglar otroligt mycket värdefullare än idag. Bäst att vara försiktig alltså.

Och så vidare.

Men just svarta katter som går över en väg?

Nåväl, numerologi (tron på olika tals innebörd) är väl lite på samma sätt. Förr om åren var folk förmodligen mindre välutbildade. Och för den som inte kan räkna så bra så kan säkert mycket matematik framstå som både magisk och övernaturlig.

Igår gjorde jag ett inlägg om en av de (kanske den) ondskefullaste karaktärerna genom historien. Skeletor.

Idag när jag loggade in på sidan fick jag se följande:

half evil number of posts

Kan det verkligen vara en slump att det blev just det inlägget?

“Half evil”, som det står på en tröja jag köpte i Thailand.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.