Don’t be evilDon’t be evil

Just nu pågår en kampanj för att försöka minska på bruket (och missbruket…) i samhället, Go Paperless in 2013. Bakom den ligger ett antal stora företag, däribland Google (och därav min supervitsiga rubrik…).Och som av en händelse så har alla sponsorer av projektet tjänster som minskar pappersanvändandet 🙂 Men det är ju faktiskt ändå för en god sak.

Det papperslösa samhällets har det ju pratats om sen pjta, början av 90-talet någon gång? Då spekulerades det i att det kanske låg 10 år fram i tiden. Såhär 20 år senare vet vi ju att vi har en bit kvar. Enligt siffror från Tech Crunch så kan en typisk amerikansk kontorsarbetare använda ca 10 000 ark papper per år. Och förmodligen ser det inte så mycket bättre ut i resten av världen. Har själv jobbat med kollegor som skriver ut mail för att läsa dom, det känns verkligen som det ultimata slöseriet.

Nu börjar det i vilket fall kännas som om tekniken finns för att faktiskt kunna minska mängden papper radikalt, främst genom olika typer av surfplattor och molntjänster som gör det smidigt att komma åt och läsa dokument var man än befinner sig.

Viktigt är dock att komma ihåg att dessa inte på något sätt är utan miljöpåverkan. En surfplatta kostar mängder av naturresurser att bygga och molntjänster slukar en stor mängd energi. Stora serverhallar, utrustning för att skicka data snabbt på fiber och så vidare.

Så innan man börjar ersätta papper med mer tekniska varianter, fundera istället över vilket papper man kan sluta använda överhuvudtaget.

Själv har jag till exempel börjat säga upp prenumerationer på tidningar som jag får gratis av olika anledningar, till exempel via facket. “Nej till reklam” på brevlådan är en självklarhet sen många år. Och när man får kuvert kan man öppna kuverten snyggt och sen klippa upp dom i lagom stora bitar, vilket är alldeles utmärkt för att plita ner minneanteckningar, inköpslistor o s v.

Ingen fyndig eller försök till fyndig slutkläm på detta inlägg, men fler tips emottages gärna!
Right now there is a campaign with the goal to decrease the use of paper, Go Paperless in 2013. Among the companies who support this campaign you will find really prominent ones like Google. And, no wonder, all of the companies behind offer services which can be used to decrease the use of paper 🙂 But, it’s still a good thing of course.

“The paperless society” have been a concept people have been talking about since at least the early 90s. Back then, some thought that this could be real in about 10 years. Now, 20 years later, we know that there are still a lot of things which have to be done. According to Tech Crunch, the typical american office worker uses about 10 000 sheets of paper every year. And I guess it’s the same in the rest of the world. I’ve been working with people who even print out emails just to read them…

But finally it seems like we have the technique to radically decrease the amount paper, mostly by different kinds of tablets and cloud services which makes it easy to access and read documents wherever you might be.

However, one should remember that those things also have a huge impact on the environment. A tablet consumes a lot of natural resources when being built and cloud services uses a lot of energy, big server halls, equipment which are used for the network and son on.

So before trying to replace paper with technique, start to think about which paper you could stop use on the whole.

Personally, I have ended some subscriptions on papers which I rarely read, but get for free for different reasons, e.g. via the union. A sticker with “No thanks to commercial” on the mailbox have been used for many years. And when you get envelopes, open them carefully and then cut them into pieces which can be used for notes, lists and on.

No witty nor trying to witty when ending this post. But more suggestions about how to decrease the use of paper are more than welcomed!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.