Inspiration have it’s very own diurnal rythm Inspiration har tydligen sin egen speciella dygnsrytm

About a week ago. I kind of complained about how a struck of inspiration postponed my sleep for several hours.

Today it was the same but the opposite way. About 04:30 am I found myself suddenly awake and with a, at least what I thought the, fantastic idea for a new song in my head. I was squirming about wether to try to sleep again or work with the song.

But finally, the worry to loose what might be a hit song took over. Time will tell if today’s zombie walk was worth it. And as I wrote in the last post, this is still so much better than not to have any inspiration at all! 🙂Härom veckan beklagade jag mig ju för att ett anfall av inspiration gjorde att nattsömnen blev lidande.

Idag var det samma fast tvärtom. Rycktes ur en dröm runt halv fem imorse och hade en, som det kändes då, fantastisk låtidé i huvudet. Låg och våndades en stund medan jag funderade på om jag borde försöka somna om istället.

Men till slut tog oron för att missa en hit över. Tiden får utvisa om det varit värt att gå omkring som en zombie idag. Och som jag skrev i förra inlägget, det här är ju ändå oändligt mycket bättre än att inte ha någon inspiration alls! 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.