Masterpiece in the making Ett mästerverk på väg

Masterpiece in the making… Or?

masterpiece in the making

Only time will tell. We’re starting to suspect that the next album wont be just as responsively as Edge of the silverthorn. If that’s a good or bad thing, who knows?

And, as Freddie said to the audience when Queen was during with their maybe not so loved album Hot Space:

“It’s only a bloody record!”

There will be more albums, that’s for sure. It might also be worth mentioning that those who had the chance to listen to our raw demos said that at least one of the songs is the very best we’ve created up to this date.

Anyway, Dan is definitely singing like there are no tomorrow, that’s for sure. Nor any neighbours… 🙂

Masterpiece in the making

Ett mästerverk på väg… Eller?

masterpiece in the making

Det får tiden utvisa. Vi börjar misstänka att nästa skiva kanske inte blir lika lättillgänglig som Edge of the silverthorn. Om det sen är något bra eller dåligt, vem vet?

Och som Freddie sa till publiken när Queen turnerade med sitt kanske inte mest älskade album Hot Space:

“It’s only a bloody record!”

Det kommer i vilket fall fler skivor, det är ett som är säkert. Det kan också vara värt att nämna att de som lyssnat på våra demos påstår att i alla fall en av låtarna är den klart bästa vi gjort hittills.

Dan sjunger i vilket fall som om det inte fanns någon morgondag. Eller några grannar… 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.