Nigel Tufnel day Nigel Tufnel-dagen

There is an ongoing campaign to establish an official Nigel Tufnel day. And, if you think a little about it, I’m sure you can guess which date… Yes, november 11:th. 11/11.

It’s sad thing that we already missed the opportunity to celebrate the very special Nigel Tufnel day at november 11:th 2011, 11:11:11 o’clock. Hopefully that will become a very big event in 3011.

Several Facebook pages have been created to support this campaign. I’m very convinced that you can do your own search, but here are links to two of the biggest:

Declare 11/11/11 Nigel Tufnel Day

Nigel Tufnel Day

Join the movement!

Nigel Tufnel Day

Nigel Tufnel day


Det pågår just nu en kampanj för att etablera en officiell Nigel Tufnel dag. Och, om du tänker efter lite, så är jag helt säker på att du kan lista ut vilket datum… Just det, 11:e november . 11/11 🙂

Lite tråkigt är det att vi redan missat att fira den superspeciella dagen 11:e november 2011, klockan 11:11:11. Men förhoppningsvis blir det ett mycket stort event 3011!

Fler Facebook-sidor har skapats för att hålla liv i denna kampanj. Jag är helt övertygad om att du själv kan söka efter dom, men här är ändå länkar till de två största:

Declare 11/11/11 Nigel Tufnel Day

Nigel Tufnel Day

Kämpa!

Nigel Tufnel Day


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.