On USA, as it is in Sweden Så som i USA, så och i Sverige

In some way it’s kind of funny that people get upset and/or suprised after the last weeks exposure about how american athourities monitor their citiziens.

Because, Sweden’s government decided about a similar law in april 2012, which gives them the same possibilities. Do they use it? Who knows…

I will repost an explenation about this, called the EU data retention directive (first posted here on april 5:th, 2012):

“Today, a description about how the EU data retention directive will be implemented in Sweden. This is, to use a slight understatement, something which should bother people all lot more than effective speed bumpers outside schools and kindergardens.

Computer Sweden have published an article with this info, but I will list it here as well. So, soon all of the following must be stored for 6 months by any ISP. Still haven’t read what the penalty will be for those who doesn’t store this as supposed. Really hope someone will do so…

Traditional phone calls

 • The number called
 • The number called and the number which it might have been re-directed to
 • Info about both the calling and the receiving subscriper, and where applicable, registred user
 • Date and traceable time about when the communication stopped and started
 • Info about which services that might have been used

Cellphone calls

 • Same info for traditional phone calls AND:
 • The callers and the receivers subscribing identity and identity of the equipment used
 • Info about where the caller and the reciever where located when the call started and ended
 • Date, traceable time and info about where the caller was located the first time before activating a pre-paid anonymous service

IP phone calls

 • Same info for traditional phone calls AND:
 • The callers and the receivers IP addresses
 • Date and traceable time for logging on/off the services which where used
 • Info which identifies the equipment used as interface between the ISP and the subscriber.

Meddelanden

 • Sender’s and receiver’s number, IP or other address
 • Data about the sending and receiving subscribers and where applicable registred use
 • Date and traceable time for logging on/off on the services used
 • Date and traceable time about when the message was sent and received
 • Info about the services used

Internet connections

 • The user’s IP address
 • Info about the subscribing where applicable registred user
 • Date and traceable time for when logging on/off to the service used for internet connection and the capacity for the communication
 • Info which identifies the equipment used as interface between the ISP and the subscriber.

Well, what to say? Almost to bizarr to understand nor summarize. There are so many things which are so wrong with this. And I really wonder how many of those who prepared this proposal and/or voted for it have the slightest idea what they where doing? You don’t have to that many conspiratorial tendencies to realize that this can be misused, to say the least…

And I am very curious about the meaning of “messages” and the info which should be saved there. From what you can read here, on hour with Facebook can cause thousends of stored information lines. The info that you logged on to Facebook, which ISP you are using, who’s responsible for the subscription of the internet connection, when you log on, which account you are using and the different services you might used when you are logged on.

Then, if you for example are using the Facebook chat service every single message written there will be stored with a time stamp, who you sent it to, and the time when the receiver read it. How can anyone think that this is a good idea?

Of course, Facebook as a company are probably alread storing a lot of this information. But then you can do the choice to not use Facebook, and use any other service to connect with people. But big brother demands to know EVERYTHING, no matter what services you are using. Which is almost anything you do on the internet.

Germany was the first country in Europe to apply those rules. This have led to that people don’t want to contact drug addictions clinics, marrige guiding councils and such things. Not really how it should be? And, the main idea with this law is to give the police better opportunities in their work. For sure, it have done so. 0.006% more crimes have been solved thanks to this law… This resultat could also have been achived by hire approximatly 1,5 fulltime working policemen. That might have been somewhat cheaper than the about 70 000 000 euro this have costed so far…”På sätt och vis är det ju lite lustigt att folk blivit upprörda och/eller förvånade efter att det visat sig att amerikanska myndigheter kartlägger och övervakar amerikaner helt vanemässigt.

Det verkar ha gått de flesta förbi att Sveriges riksdag klubbade igenom datalagringsdirektivet i april förra året. Det ger svenska myndigheter precis samma möjligheter. Använder dom det? Vem vet…

Postar om en förklaring av datalagringsdirektivet (tidigare postat 5:e april 2012):

“Idag har vi fått en lite bättre beskrivning på vad datalagringsdirektivet går ut på. Man kan nog, om man använder en försiktig underdrift, säga att det är något som verkligen borde göra folk mer bekymrade än effektiva farthinder utan för skolor och dagis.

Computer Sweden har publicerat en artikel i ämnet, men jag radar upp infon här också. Följande kommer alltså att data-och tele-leverantörer bli tvingade att lagra i 6 månader. Dock oklart vad straffet blir för de som inte gör det. Hoppas någon provar…

Telefonsamtal i fasta nätet

 • Uppringande nummer
 • Uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till
 • Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades
 • Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

Mobilsamtal

 • Samma uppgifter som för telefonsamtal i fasta nätet OCH:
 • Uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet
 • Lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut
 • Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst

IP-telefoni

 • Samma uppgifter som för telefonsamtal i fasta nätet OCH:
 • Uppringandes och uppringds ip-adresser
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
 • Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten

Meddelanden

 • Avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress
 • Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts
 • Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande
 • Uppgifter om den eller de tjänster som har använts

Internetuppkopplingar

 • Användares ip-adress
 • Uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare
 • Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst den typ av kapacitet för överföring som har använts
 • Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.

Ja, vad säger man? För bisarrt för ett riktigt kunna förstå eller sammanfatta det här. Det är ju så mycket som är så fel att det knappt går att förstå. Är det någon av de som tagit fram underlaget eller röstat igenom det här som har en aning om vad detta innebär? Man behöver ju inte vara speciellt konspiratoriskt lagt för att inse att detta öppnar upp för gigantiska möjligheter till missbruk.

Dessutom undrar jag om någon egentligen har en aning om vad som menas med t ex “meddelanden”, och de uppgifter som ska sparas där? Som det verkar kommer ju en sådan enkel sak som en timmas Facebook-användare potentiellt kunna resultera i flera tusen lagrade uppgifter.

Först att man loggar in på Facebook överhuvudtaget, vilket internetabbonemang som används, vem som är innehavare till det, när man loggar in, vilket användarkonto man har och vilka olika tjänster man använder när man är där inne. Dessutom, sitter man och chattar med några kompisar så kommer varenda meddelande man skriver registreras med tidsstämpel, vem man skickade till och hur långt tid det tog innan mottagare läste.

Är det verkligen någon som tycker att det här är riktigt klokt?

Visst, Facebook själv lär ju spara en hel del av den här informationen ändå. Fast där kan man ju ändå göra ett val, litar man inte på Facebook använder man andra tjänster som man känner sig mer bekväm med.

Men storebror staten kräver alltså tillgång till RUBBET, oavsett vilka tjänster du använder. I princip allt du gör på internet.

I Tyskland har man redan infört detta. Det har visat sig ändra folks beteende på ett ganska negativt sätt, folk säger t ex att dom drar sig för att kontakta äktenskapsrådgivare, psykologer, drogavvänjningskliniker och annat per telefon. Sådär lyckat va?

Dessutom, lagens huvudsyfte är ju att hjälpa polisen. Det har den för all del gjort. Uppklaringsprocenten har ökat med 0,006%… Samma resultat ska tydligen kunna uppnås genom med 1,5 polisheltidstjänst till. Det hade förmodligen varit billigare än de 600 miljoner det beräknas ha kostat hittills.”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.