Temadagar 2013 – Första kvartaletTheme days 2013 – First quarter

Tänkte att det kunde vara en bra start på det nya året att posta en lista på alla tema-dagar jag känner till. En hel del viktiga, andra kanske lite mindre viktiga. Här kommer en lista på tema-dagar för första kvartalet 2013. Följande kvartal lär dyka upp snart.

2013-01-01 Nyårsdagen
2013-01-01 Internationella pizzadagen
2013-01-05 Trettondagsafton
2013-01-06 Trettondagen
2013-01-07 Temadagens dag
2013-01-13 Tjugondag jul
2013-01-15 Tulpanens dag
2013-01-15 Världsreligionsdagen
2013-01-19 Sten Stures ben
2013-01-20 Lösenordsbytardagen
2013-01-21 Kramens dag
2013-01-24 Frufridagen
2013-01-25 Halvsnödagen
2013-01-25 Världsdagen för leprasjuka
2013-01-27 Förintelsens minnesdag
2013-01-28 European Privacy & Data Protection Day
2013-01-29 Veganpizza-dagen
2013-02-01 Vegetariska dagen
2013-02-02 Internationella våtmarksdagen
2013-02-02 Groundhog Day
2013-02-03 Grammatikdagen
2013-02-03 Andningens dag
2013-02-04 Internationella cancerdagen
2013-02-04 Vargens dag
2013-02-04 Löpningens dag
2013-02-05 Runebergsdagen
2013-02-05 Nutelladagen
2013-02-06 Samernas nationaldag
2013-02-06 Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
2013-02-06 Semikolonets dag
2013-02-07 Safer internet day
2013-02-07 Tankens Dag
2013-02-08 Clean Out Your Computer
2013-02-08 Jobba hemma-dagen
2013-02-11 Världsdagen för de sjuka
2013-02-11 Internationella 112 dagen
2013-02-12 Darwins födelsedag
2013-02-12 Djurförsökens dag
2013-02-13 Tandborstbytardagen
2013-02-13 Internationella radiodagen
2013-02-14 Alla hjärtans dag
2013-02-14 Internationella vaginadagen (V-day)
2013-02-18 Fotens dag
2013-02-19 Fastlagssöndagen
2013-02-20 Världsdagen för social rättvisa
2013-02-21 Fettisdagen
2013-02-21 Internationella dagen för modersmål
2013-02-21 Internationella pannkaksdagen
2013-02-22 Internationella brottsofferdagen
2013-02-22 Alla scouters dag
2013-02-22 Askonsdagen
2013-02-24 Sverigefinländarnas dag
2013-02-25 Grapefruktens dag
2013-02-27 Internationella isbjörnsdagen
2013-02-28 Myggholkens dag
2013-02-28 Internationella musarmsdagen
2013-02-29 Sällsynta dagen
2013-03-02 Världsböndagen för fred
2013-03-03 Nolltaxedagen
2013-03-05 Cheese Doodle day
2013-03-06 Europeiska logopeddagen
2013-03-08 Internationella kvinnodagen
2013-03-08 Världsnjurdagen
2013-03-11 Europeisk minnesdag för terrorismens offer
2013-03-11 World plumbing day
2013-03-14 Pi-dagen
2013-03-14 Steak and BJ day
2013-03-15 Internationella dagen mot polisvåld
2013-03-15 Internationella konsumentdagen
2013-03-17 Saint Patricks day
2013-03-17 Kollektivavtalets dag
2013-03-20 Världsberättardagen
2013-03-21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering
2013-03-21 Världpoesidagen
2013-03-21 Internationella sömndagen
2013-03-21 World down syndrome day
2013-03-21 Internationella dagen för Nowruz
2013-03-21 Internationella dockteaterdagen
2013-03-22 Internationella vattendagen
2013-03-22 Kennethdagen
2013-03-23 Världsmeteorologidagen
2013-03-23 Nordens dag
2013-03-24 Världstuberkulosdagen
2013-03-24 Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt
2013-03-25 Våffeldagen
2013-03-25 Trandagen
2013-03-25 Internationella dagen till minne av slaveriets offer
2013-03-27 Världsteaterdagen
2013-03-27 World Whisky Day
2013-03-29 1000 butterflies for humanity
2013-03-31 Earth hour

Korrigeringar, tillägg och annat är såklart mer än välkomna. Ha ett fortsatt bra 2013!Thought it might be a good idea to start this new year with posting a list of the theme days I know of. Several of them are about important stuff, some of them less important. Here is a list of theme days for the first quarter of 2013. The other quarters will be posted soon.

2013-01-01 New years day
2013-01-01 International day of pizza
2013-01-05 Epiphany eve
2013-01-06 Epiphany
2013-01-07 The day of theme days
2013-01-13 The 20:th day after Christmas
2013-01-15 Day of the the tulip
2013-01-15 Day of world religions
2013-01-19 Sten Sture’s legs day
2013-01-20 Day for changing passwords
2013-01-21 Day of hugs
2013-01-24 Wife-off day
2013-01-25 Half snow day
2013-01-25 World leprosy day
2013-01-27 International Holocaust Remembrance Day
2013-01-28 European Privacy & Data Protection Day
2013-01-29 Day for vegan pizza
2013-02-01 Vegetarian day
2013-02-02 Internationl wetmark day
2013-02-02 Groundhog Day
2013-02-03 Grammar day
2013-02-03 Breathing day
2013-02-04 Internationella cancer day
2013-02-04 Day of the wolf
2013-02-04 Day of running
2013-02-05 Runeberg’s day
2013-02-05 Nutella day
2013-02-06 Lapp nationl day
2013-02-06 International day of zero tolerance against genital mutilation of women
2013-02-06 Semicolon day
2013-02-07 Safer internet day
2013-02-07 Day of thoughts
2013-02-08 Clean Out Your Computer
2013-02-08 Work home day
2013-02-11 World day for the sick
2013-02-11 International day of 112
2013-02-12 Darwin’s birthday
2013-02-12 Animal experimentation day
2013-02-13 Day of changing tooth brushTandborstbytardagen
2013-02-13 Internationel radio day
2013-02-14 Valentine’s day
2013-02-14 International vagina day (V-day)
2013-02-18 Day of the foot
2013-02-19 Quinquagesima
2013-02-20 World day for social justice
2013-02-21 Mardi Gras
2013-02-21 International native language day
2013-02-21 International pancake day
2013-02-22 International crime victim’s day
2013-02-22 All scouts day
2013-02-22 Ash-wednesday
2013-02-24 Swedish Finns day
2013-02-25 Grapefruit day
2013-02-27 International polar bear day
2013-02-28 Mosquito nesting box day
2013-02-28 International mouse arm day
2013-02-29 Unique day
2013-03-02 World prayer day for peace
2013-03-03 Free public transport day
2013-03-05 Cheese Doodle day
2013-03-06 European speech therapist day
2013-03-08 Internationel women’s day
2013-03-08 World kidney day
2013-03-11 European memorial day for victims of terrorism
2013-03-11 World plumbing day
2013-03-14 Pi day (3-14…)
2013-03-14 Steak and BJ day
2013-03-15 International day against police violence
2013-03-15 Internationel consumer’s day
2013-03-17 Saint Patricks day
2013-03-17 Collective labor agreement day
2013-03-20 World day of story telling
2013-03-21 International day of revoke racial discrimination
2013-03-21 World poetry day
2013-03-21 International sleep day
2013-03-21 World down syndrome day
2013-03-21 Internationel Nowruz day
2013-03-21 Internationel doll theater day
2013-03-22 Internationel water day
2013-03-22 Kenneth day
2013-03-23 World metrology day
2013-03-23 The nordic countries day
2013-03-24 World tubercolosis day
2013-03-24 International day for the right to truth about infringement of human rights
2012-03-25 Waffle day
2013-03-25 Crane day
2013-03-25 International slavery victims day
2013-03-27 World theater day
2013-03-27 World Whisky Day
2013-03-29 1000 butterflies for humanity
2013-03-31 Earth hour

Corrections and additions are more then welcomed. Have a great 2013!

You may also like...

2 Responses

  1. Jonas says:

    Hehe, det hade varit något 🙂 Nej, det är tyvärr något kortare…

  2. mfdl80 says:

    Trodde först det var ert turnéschema 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.