“this album fits both for old and new hard rock fans”“this album fits both for old and new hard rock fans”

Det var den avslutande meningen i recension av Edge of the silverthorn på bloggen Forsaken At The Gates. Som ni kanske anar blev inte detta heller vår första riktigt dåliga recension. Tvärtom, Sharkcruiser som skrev recensionen verkade gilla musik rätt mycket. Uppskattade särskilt följande rader:

“The variation is the clear strong point in “Edge of The Silverthorn” and unlike many other bands, The Rockford Heroes variation still has a solid ground to stand on.”

Och det eftersom detta är något vi arbetat hårt med, variation utan att det ska låta fragmenterat. Och betyget? 8.5 av 10, vilket innebär att recensionen av Metaloud fortfarande är vår sämsta… 😉

Möjligt annars att någon undrar varför jag hela tiden länkar till själva sidan för Edge of the silverthorn…? Såhär är det, jag skulle gärna vilja att vår egen sida blev den som först dyker upp bland sökresultaten på Google när någon söker på “Edge of the silverthorn“. Kan inte så mycket om SEO (Search Enginee Optimization), men har fått för mig att jag läst att många relevanta länkar på en sida ger hög ranking hos Google. Vi får se… Så för att sammanfatta, vare gång jag länkar till just Edge of the silverthorn ökar rankingen.

Därför alla dessa länkar till Edge of the silverthorn. En gång till för säkerheten skull. Edge of the silverthorn.The final sentence from a review of Edge of the silverthorn on the blog Forsaken At The Gates. As you might guess, neither was this the first bad review. On the opposite, Sharkcruiser who wrote the review seemed to enjoy it pretty much. I especially like this quote a lot:

“The variation is the clear strong point in “Edge of The Silverthorn” and unlike many other bands, The Rockford Heroes variation still has a solid ground to stand on.”

Because this is something we’ve been working pretty hard with, variation without fragmentation. And the grade? 8.5 out of 10. So the review on Metaloud is still the worst… 😉

Btw, some might wonder why I’ll keep linking to the page of Edge of the silverthorn all the time… It’s because I want that page to be the first search result on Google when someone search for “Edge of the silverthorn“. I do not know much about SEO (Search Enginee Optimization) but I’ve read somewhere that relevant links to a certain page increase the ranking. We’ll see about that… But to some up, everytime I link to Edge of the silverthorn, I hopefully increase this page’s ranking.

Thus, link to Edge of the silverthorn. One more time. Edge of the silverthorn.

You may also like...

1 Response

  1. March 13, 2013

    […] detta inlägg så verkar vi för övrigt ha tappat rejält i Google-rankingen. Efter att tidigare varit på […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.