Dan på nattenDan at night

True to your heart – For the english version, just click on the swedish flag on the sidebar meny. Why? Explanation below (in swedish though, the english explanation will appear after your clicked on the swedish flag).
true to your heart

True to your heart

(Detta inlägg kan kanske uppfattas som lite rörig, eftersom den svenska texten dyker upp i den engelskan vyn och tvärtom. Men den enkla (…?) förklaringen är att rubriken förmodligen bara blir en ordvits på svenska. Vilket känns roligare när den automatiska Facebook-länken dyker upp.) True to your heart – För att få en svensk översättning till detta inlägg, klicka på den engelska flagga i den vertikala menyn till höger. Varför? Förklaringen finns nedanför bilden (dock på engelska, den svenska översättningen av den delen dyker inte upp förrens du klicka på den engelska flaggan).
true to your heart

True to your heard

(This post might be somewhat confusing, since the swedish translation appears on the english version. But the simple (…?) explenation behind this is that the header will probably only be understood as a pun in swedish. Which I would prefer to be on the automatic Facebook-link…)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.