Überrock – “Instantly the opus grabs hold of your senses…” Überrock – “Instantly the opus grabs hold of your senses…”

Det här är, om man ser till datumet när den var publicerad, inte direkt någon ny recension av Edge of the silverthorn. Men, denna recension från Überrock.co.uk är i alla fall ny för mig, eftersom det bara är ungefär 10 minuter sen jag först såg den.

Vi har inte fått något exakt betyg denna gång, men såvitt jag förstår så har recensionen en mycket positiv anda. Det är i alla fall så jag tolkar Rob Watkins när han skriver saker som great studio production och quite unique vocal performance?

Visst, det senare av det två citaten skulle såklar kunna ha varit ironiskt. Men inte denna gång. Om du läser resten av recensionen förstår du varför.

überrock

This is, when you look at the date it was written, not exactly a new review of Edge of the silverthorn. However, this review from Uberrock.co.uk is new to me since I found it only about 10 minutes ago.

No exact grade in this one, but as far as I understand, there’s a very positive vibe in it. Or what else could it be when Rob Watkins write things like great studio production and quite unique vocal performance?

Well, I guess that the latter could be ironic in some cases. But not this time. If you read the rest of the review, you will understand why.

Überrock

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.