We want Slade on Spotify! När kommer Slade till Spotify?

Slade on Spotify
There will of course always be artists you would like to listen to on Spotify, but who aren’t there. E.g. Sweet. And I would really appreciate the complete discography of Warren Zevon. And of course The Beatles…

But if I really had to choose one artist which I would like to see more than anyone else, it would have to be Slade. It took some time before I started to listen to them. I did of course know about them since long, but mostly by their funny spelled single hits, songs which I never liked much.

Then, a couple of years ago, I read an article in Sweden Rock Magazine by someone who obviously was a huge fan of Slade. Don’t remember who it was though. S/he wrote that Slade’s full length albums was something completely different compared to their single hits. So I gave them another listen, which I’m really grateful that I did. So much great music…

Just as bands like Queen or Beatles, Slade have their very unique sound, even though their songs offers great variations. So it’s very hard to choose just one song. So, I just picked one:

It’s also interesting to notice that there aren’t many available songs on YouTube either. So probably a very well-aware acting which have made sure that Slade aren’t available on Spotify… 🙁

Slade on Spotify


Det finns såklart en hel del artister man saknar på Spotify. Sweet t ex. En komplett diskografi med Warren Zevon skulle inte heller sitta fel. För att inte tala om Beatles…

Men skulle jag verkligen få välja ett band hade det med största säkerhet blivit Slade. Det blev en ganska sen bekantskap i livet för mig. Det är såklart en band man känt till länge, men då mestadels genom deras märkligt stavade singel-hits som jag aldrig tyckt varit speciellt kul.

Sen, för några år sen, läste jag en artikel i Sweden Rock Magazine som var skriven av ett stort Slade-fan, kommer ej ihåg vem. Hen påpekade att deras fullängdsskivor var något helt annat än deras singel-hits. Så jag gav det en chans till. Vilket jag idag är mycket glad för. Så mycket bra musik…

Liksom band som Queen och Beatles så har Slade ett ganska distinkt sound, men ändå skiljer sig låtarna väldigt mycket åt. Så det är helt omöjligt att välja en låt. Därför plockade jag bara en i mängden:

För övrigt ganska skralt utbud på YouTube också. Där hittar man ju annars det mesta av de flesta. Så förmodligen finns det ett mycket medvetet handlande bakom deras i princip totala frånvaro på Spotify 🙁


You may also like...

1 Response

  1. December 14, 2013

    […] Spotify Earlier this year, I wrote a post about which artists I really missed on Spotify. Then it was Slade. And, I think it still might be. If you yet haven’t, just listen and you will understand what […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.