Vår musik online kommer vara otillgänglig ett tagOur music online will be unavailable for some time

Tyvärr har Ubetoo.com, som varit får huvuddistributör för nästan alla vår musik online, beslutat sig för att lägga ner sin verksamhet. Det har innebär att dom kommer dra tillbaka all musik från de tjänster de distribuerat till. Såg t ex häromdagen att all musik var borta från Spotify. Förmodligen är det likadant med fler tjänster och så kommer det fortsätta.

Vi håller på att leta efter en ny huvuddistributör och utvärderar lite olika alternativ. Är det någon som har några bra förslag, hör av er!

Under tiden kan ni däremot så klart fortfarande få tag på musiken via t ex YouTube, LastFM eller vår egen hemsida.

Som jag brukar säga till mina gitarrer, hoppas jag inte förstörde stämningen helt!

Music online

Unfortunately, Ubetoo.com who have been our main distributor for almost all online music, will be closed down. This means that they will withdraw all our music from the services where they distributed it to. E.g, just noticed that all music is gone from Spotify. Probably it’s the same with other services.

We are currently evaluating other distributors. If you have any ideas, please tell us!

Meanwhile, you will still be able to access the music from e.g. YouTube, LastFM or our own homepage.

As I try to tell my guitars, stay tuned!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.