Added a Facebook like button…Nu finns en Facebook gilla-knapp

After some hours of trouble and problems, I finally managed to add a Facebook like button to this page. Use it as often as you can! Or, of course, you can only like each site once. But not to long from here, each site and post will be equipped with one of those buttons. I guess some people might find it very irritating with this Facebook mania, but it’s probably nessecary.

One can also stop and pounder if it’s worth all the trouble just to link to one single site. We all know what happened with Myspace. From being a great community it’s now just a mess of very hardware demanding flash animations and commercials. Anyone every tried a computer where it runs smoothly?

Har efter en del strul lyckats lägga till en Facebook gilla-knapp. Använd den flitigt! Eller ja, man kan ju bara trycka på varje knapp en gång. Fast meningen är att varenda sida och vartenda inlägg ska förses med en sådan där. Säkert störigt för vissa, men vad gör man inte för att synas lite?

Sen kan man ju i och för sig fundera på hur bra det är att lägga så mycket krut på en enda tjänst. Se hur det gick för Myspace, från att ha varit en lysande community så är det nu bara en enda röra av processor-krävande flash-animationer och reklam. Någon som har kört det på någon dator där sidorna flyter på?

You may also like...

1 Response

  1. May 31, 2011

    […] Code * Added a Facebook like button… […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.