Sayonara, babySayonara, baby

Just enjoying myself and trying to get our backing tracks together, which will be used on upcoming shows. The idea sounds so simple and good when you first thinkg of it. Just put everything that four people wont be able to play on one single audio track, and play along. But it’s an awful load of work to get this right. Pauses, syncs, levels, fx, etc. Have even started to ask myself if it maybe would be easier to hire a human keyboard player? But than we would have been 25% more members. Wouldn’t fit that many in our rehearsal room.

And now to something completly different. I don’t know, it might be common knowledge, but did you know that Arnold’s voice in the spanish dub of Terminator 2 is saying “Sayonara, baby” instead of, well I guess you all know… 🙂

Sitter och försöker få ihop våra backing tracks för kommande spelningar. Själva grundidén är ju väldigt enkel. Allt man inte fixar att spela på fyra personer lägger man på ett extra ljudspår och spelar upp samtidigt som man spelar. Men det är eländigt mycket jobb att få rätt på pauser, synkningar, nivåer, effekter på de olika spåren o s v. Till och med så att man börja fråga sig om det ändå inte vore värt besväret att ha en keyboardist i bandet? Men det är ju en ökning av antalet medlemmar med 25%, så många hade helt enkelt inte fått plats i vår replokal.

Och nu över till något helt annat. Det är kanske är allmänt känd kunskap, men visste ni att Arnold’s röst i den spanska dubbningen av Terminator 2 säger “Sayonara, baby” istället för, ja, ni förstår nog… 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.