Stoppa Copyswede! Stoppa Copyswede!

Jag har ju vid ett par tillfällen skrivit om den svenska organisationen Copyswede. Visst är det coolt när organisationer som enbart verkar inom landets gränser skaffar den här typen av internationella namn? 🙂 Dessa inlägg går att läsa här och här.

Att läsa dessa inlägg ger förmodligen en ganska bra överblick över alla absurditeter, orimligheter och orättvisor som denna organisation representerar. De enda som verkligen verkar gilla Copyswede är de som jobbar där. Det är sällan eller aldrig man hör ens någon av de som får ersättning från Copyswede försvara systemet.

Regering och riksdag verkar på något sätt vara medvetna om alla problem denna organisation skapar. Men samtidigt har man också visat sig helt oförmögna att ta tag i det och gömmer sig bakom alla möjliga luddiga formuleringar. Eller ren nonchalans.

Så, ta och skriv på uppropet Stoppa Copyswede. 24 000 underskrifter vid halv elva igår kväll. Borde rimligtvis kunna bli runt 9 miljoner…

stoppa copyswede

Stoppa Copyswede


Jag har ju vid ett par tillfällen skrivit om den svenska organisationen Copyswede. Visst är det coolt när organisationer som enbart verkar inom landets gränser skaffar den här typen av internationella namn? 🙂 Dessa inlägg går att läsa här och här.

Att läsa dessa inlägg ger förmodligen en ganska bra överblick över alla absurditeter, orimligheter och orättvisor som denna organisation representerar. De enda som verkligen verkar gilla Copyswede är de som jobbar där. Det är sällan eller aldrig man hör ens någon av de som får ersättning från Copyswede försvara systemet.

Regering och riksdag verkar på något sätt vara medvetna om alla problem denna organisation skapar. Men samtidigt har man också visat sig helt oförmögna att ta tag i det och gömmer sig bakom alla möjliga luddiga formuleringar. Eller ren nonchalans.

Så, ta och skriv på uppropet Stoppa Copyswede. 24 000 underskrifter vid halv elva igår kväll. Borde rimligtvis kunna bli runt 9 miljoner…

stoppa copyswede

Stoppa Copyswede


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.